English
Favoriter

Prewash Micro MX 240

Licensnummer 3013 0094 (3013 0094)
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp Bil- och båtvårdsprodukter 013
Kriteriegeneration 5
Licensinnehavare WashTec Nordics AB

Högkoncentrerad, lågskummande microavfettning. Används som föravfettning vid vintertvätt i automatiska biltvättar samt vid tvätt av tyngre fordon. Löser asfalt, vägsmuts, salt, sot och trafikfilm.

Emballage:
10 lit. och 200 lit.