English
Favoriter

Prewash Micro MX 240

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3013 0094
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 5
Varumärke
Licensinnehavare WashTec Nordics AB

Högkoncentrerad, lågskummande microavfettning. Används som föravfettning vid vintertvätt i automatiska biltvättar samt vid tvätt av tyngre fordon. Löser asfalt, vägsmuts, salt, sot och trafikfilm.

Emballage:
10 lit. och 200 lit.