English
Favoriter

Swedbank Robur Humanfond

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3101 0008
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 1
Varumärke
Licensinnehavare Swedbank Robur Fonder AB

Fonden är en aktivt förvaltad Sverigefond som placerar inom olika branscher, främst i bolag som genom sina produkter, tjänster eller verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Fonden är en ideell fond och när du placerar i fonden går två procent av din fondförmögenhet årligen till den ideella organisation som du själv väljer att stödja.


SE-105 34 Stockholm Öppna i google maps