English
Favoriter

Swedbank Robur Humanfond

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3101 0008
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 1
Varumärke
Licensinnehavare Swedbank Robur Fonder AB

Fonden är en bred aktiefond som placerar i svenska företag inom olika branscher. Fonden är en ideell fond och när du placerar i fonden går två procent av din fondförmögenhet årligen till den ideella organisation som du själv väljer att stödja. Anslutna organisationer till fonden anges på swedbankrobur.se. Fonden följer hållbarhetskriterier och väljer de bolag i varje bransch som har ett relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen.

Hållbarhetsrapport


SE-105 34 Stockholm Öppna i google maps