English
Favoriter

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3101 0006
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 1
Varumärke
Licensinnehavare Swedbank Robur Fonder AB

Fonden är en bred aktiefond som placerar i svenska företag inom olika branscher. Fonden följer hållbarhetskriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än branschval. Eventuell utdelning sker i oktober-december.

Hållbarhetsrapport


SE-105 34 Stockholm Öppna i google maps