English
Favoriter

Swedbank Robur Ethica Global

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3101 0005
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 1
Varumärke
Licensinnehavare Swedbank Robur Fonder AB

Fonden är en aktiefond som placerar globalt (max 30 % i Sverige) i olika bolag inom olika branscher. Fonden följer hållbarhetskriterier och väljer de bolag i varje bransch som har relevant arbete med miljö & klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor- och regionanalys är viktiga delar i strategin. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Hållbarhetsrapport


SE-105 34 Stockholm Öppna i google maps