English
Favoriter

Skandia Cancerfonden

Licensnummer 3101 0003
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 1
Licensinnehavare Skandia Fonder AB

När du sparar i Skandia Cancerfonden bidrar du med två procent av ditt sparande till Cancerfondens insamling. Fonden har ett hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i bolag som arbetar för miljö och hälsa, både på kort och lång sikt. Fonden väljer bort bolag som kränker internationella normer, utvinner fossila bränslen eller uran, producerar tobak, vapen, genmodifierade grödor samt genererar kraft från fossila bränslen eller uran. Vidare iakttar fonden stor försiktighet vid investering i gruvbolag.

Skandia Cancerfonden är en matarfond som investerar i mottagarfonden Skandia Sverige Hållbar. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Sverige Hållbar, vilket är huvudsakligen svenska aktier, men kan även investera upp till tio procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge.

Hållbarhetsrapport


Lindhagensgatan 86 SE-106 55 Stockholm Öppna i google maps