English
Favoriter

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige

Privat bruk / Professionellt bruk
Licensnummer 3101 0001
Miljömärkning Svanen
Kategori
Produktgrupp
Kriteriegeneration 1
Varumärke
Licensinnehavare Alfred Berg

Hållbar Tillväxt Sverige är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier på den svenska aktiemarknaden och investerar långsiktigt med fokus på hållbarhet. Hållbarhetsfrågorna formar den globala agendan allt mer, något som innebär både risker och möjligheter för företagen. Aktieval för fonden grundar sig därför på en kombinerad analys av företagets finansiella ställning samt dess förmåga att hantera risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Fonden är helt inriktad på företag med hållbarhet som viktig drivkraft, eftersom vi bedömer att företagen med hållbara lösningar på dagens problem är morgondagens vinnare.

Hållbarhetsrapport


Box 70447 SE-107 25 Stockholm Öppna i google maps