English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Vår egen miljöpåverkan

Vår egen miljöpåverkan

Vi arbetar med att ständigt minska vår egen miljöpåverkan. Vi har en kvalitets- och miljöpolicy. I vår inköpspolicy prioriterar vi inköp av Svanen- och/eller EU-Blomman-märkta produkter.

Vi anlitar Svanenmärkta städföretag och tryckerier, vi köper in ekologisk mat och möblerar vårt kontor med Svanenmärkta möbler med mera. I vår resepolicy väljer vi miljötaxi, reser främst med tåg och kollektivtrafik och när detta inte är möjligt och vi måste ta flyget, klimatkompenserar vi dessa resor.

Vi har även en arbetsmiljöpolicy och en policy mot trakasserier.

Bolagets egna hållbarhetsmål

Miljömärkning Sveriges ägare, staten, och vår omvärld ser resultatet av bolagets arbete som det primära området att sätta hållbarhetsmål på. Styrelsen för Miljömärkning Sverige har därför beslutat att följande tre övergripande hållbarhetsmål ska gälla för perioden 2017–2019.

  • Affären: 25 + 25 – Det ska årligen säljas miljömärkta (Svanen och EU-Blomman) varor på den svenska marknaden för 25 miljarder kronor och miljömärkta tjänster ska ge Miljömärkning Sverige en årlig licensintäkt om 25 miljoner kronor.
  • Planeten: 50 – Hälften av våra produktgrupper ska vara framgångsrika, väletablerade, ekonomiskt och miljöeffektiva.
  • Människan: 10 – Våra intressenters nöjdhet ska under perioden upp 10 % enligt vår kundundersökning.

Om Svanens miljömärkning

Att ha lyckats uppfylla Svanens krav och bli licensinnehavare är ett mycket tydligt bevis på ett gott miljöarbete.

Mer information

Om EU-blommans miljömärkning

EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen och en av världens främsta miljömärkningar.

Mer information
Miljömärkning Sverige har beslutat om tre övergripande hållbarhetsmål för att visa resultatet av bolagets arbete.