English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Svenska Miljömärkningsnämnden

Svenska Miljömärkningsnämnden

Den svenska Miljömärkningsnämnden svarar för Sveriges ställningstagande i kriteriefrågor inom den nordiska miljömärkningen och EU Ecolabel.

När vi tar fram kriterier för en produktgrupp tittar vi på många olika aspekter. Vi tar reda på om det finns ett stort miljöproblem som produkten är kopplad till, vi undersöker om det finns utrymme för förbättringar och vi gör en bedömning om Svanenmärkningen kan påverka produktens utveckling. EU-Blomman fungerar på liknande sätt.

Nämndens ledamöter:

Christina Lindbäck, Miljömärkning Sverige, ordförande
Emma Schütt, Konsumentverket
Henry Kenamets, Miljöförbundet Jordens Vänner
Anna Melvås, Kemisk Tekniska Företagen, representerar Svenskt Näringsliv
Anne Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Finnson, Svenskt Vatten
Jens Henriksson, Sveriges Konsumenter
Ann Christiansson, Svensk Handel
Carlos Lopez, Energimyndigheten
Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen
Eva Eiderström, Naturskyddsföreningen
Rebecca Uggla, Naturvårdsverket

Nämndens ledamöter utses av Miljömärkning Sveriges styrelse.

När den svenska nämnden enats om hur Sverige ska ställa sig i olika kriteriefrågor driver man denna hållning när den Nordiska Miljömärkningsnämnden träffas. Det är den nordiska nämnden som beslutar om vilka kriterier som ska gälla och vilka produktgrupper som ska kunna märkas.