English
Favoriter
  1. Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Miljömärkning Sverige AB följer svensk kod för bolagsstyrning. Koden är en del av ramverket för vår förvaltning.

Syftet med koden är bland annat att skapa:

  • Förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarsfull roll i enlighet med givna ägardirektiv.
  • En väl avvägd balans mellan ägare, styrelsen och ledningsgruppen.
  • Största möjliga öppenhet och samverkan mellan ägare, målgrupper, kunder och samhället i övrigt.

Läs mer om svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer om statens ägarpolitik på regeringens hemsida

Bolagsordning