English
Favoriter
  1. Årsstämma

Årsstämma

Kallelse till årsstämma i Miljömärkning Sverige AB

Miljömärkning Sverige AB håller årsstämma den 26 april 2019, kl. 11:00.

Plats:

Miljömärkning Sverige AB, Västgötagatan 2, plan 7, Stockholm.

Rätt att delta och närvara samt anmälan:

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs direkt till Miljömärkning Sverige AB via mejl, info@svanen.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Handlingar: