English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Skanska positiva till hårdare tag mot grönmålning

Skanska positiva till hårdare tag mot grönmålning

Ett nytt direktiv från EU-kommissionen ”Green claims” kan stoppa grönmålning vid marknadsföring med miljöargument och förhindra oseriösa miljömärkningar. Det är ett historiskt lagförslag, som behövs för att lyckas med den gröna omställningen, anser Miljömärkning Sverige. Konsumenter och företag är viktiga krafter om Sverige ska kunna nå klimat- och miljömål.

4 personer står vid ett talarbord
Positivt för de seriösa aktörerna om greenwashing kan förhindras genom ny lag. Fr v Christian Quarles van Ufford, marknads- och kommunikationschef Miljömärkning Sverige, Stefan Björling, affärsområdeschef byggnader, Miljömärkning Sverige, Sara Gorton, hållbarhets- och innovationsdirektör, Skanska Sverige, Anna Norberg, moderator, Miljömärkning Sverige.

Hållbart byggande och marknadsföring av Svanenmärkta hus fick utgöra grunden för ett panelsamtal under Svanens seminarium i Almedalsveckan på seminariet ”Hur får du kommunicera ditt miljömärkta hus utan att grönmåla?”

Skanska var första företag med att miljömärka hus och har genom åren byggt både hus, förskolor och skolor. Skanskas hållbarhets- och innovationsdirektör Sara Gorton medverkade:

Det är viktigt med en certifiering att visa mot kund. Svanen är en garant för att det man säger stämmer, säger Sara Gorton. Hon anser att byggbranschen måste bli bättre på att kommunicera tydligt och specifikt och ser positivt på det nya direktivet. Men understryker att det kommer att kräva resurser för att leva upp till bestämmelserna:

– Det är bra att vi i byggbranschen får en gemensam bas att stå på så det blir lika för alla, så att vi inte längre slänger oss med luddiga begrepp. Vi måste bli bättre på att exemplifiera, förklara och konkretisera, vad vi de facto har uppnått i den här byggnaden kontra om vi hade byggt den på ett traditionellt sätt, säger Sara Gorton.

En nackdel vore om lagstiftningen skulle leda till sk green hush, dvs att företag inte vågar kommunicera miljöarbete av rädsla för att göra fel. Om företag skulle avstå från att kommunicera kring miljöframsteg och marknadsföra miljömässigt bättre produkter och därmed driva marknaden så att miljömässigt sämre val trängdes undan, skulle det hämma hållbar utveckling.

Miljömärkning Sverige, som står bakom Svanen, är positivt inställda till förslaget om Green claims, men det måste vara tydligt att Svanen och andra Typ 1 miljömärkningar får samma förhandsgodkännande som EU:s märkning EU Ecolabel. Typ 1 miljömärkningar lyder under strikta regler på oberoende, transparens och livscykelperspektiv, enligt ISO 14024 och de varor och tjänster som klarar de produktspecifika kraven är “bäst i klassen2. Ökad kontroll skulle inte tillföra något mervärde för vare sig konsument eller miljö. Det fastslog Christian Quarles van Ufford, marknads- och kommunikationschef på Miljömärkning Sverige.

Hållbarhet är viktigt för byggbranschen och trots tuffare tider så är intresset för att Svanenmärka hus stort, underströk Stefan Björling, affärsområdeschef byggnader och renovering, Miljömärkning Sverige.

Antalet nya företag som ansöker om Svanenlicens ökar stadigt och det betyder att företag är beredda att bygga när bostadsbyggandet åter sätter fart.

Inspelat seminarium

Titta här

Svanenmärkt byggande

Läs mer