English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Sverige var en blind fläck i klimatdebatten

Sverige var en blind fläck i klimatdebatten

Peter Alestig är journalist och författare och medverkar vid Svanens event Greenolution Friday 25 november. Boken ”Världen som väntar” visar på de klimatförändringar som faktiskt sker i Sverige idag. Fast som alldeles för få svenskar har koll på.

– Att beskriva hur vi drabbas i vardagen är en nyckel till ökat klimatengagemang i samhället, vilket saknas idag, säger Peter Alestig.

En anledning till varför Peter skrev boken var att klimatdebatten saknade det svenska perspektivet. Klimatproblemen beskrevs i media som något som händer lång borta och vars effekter kommer visa sig någon gång i framtiden. Debatten borde istället inkludera de förändringar som sker i Sverige idag, understryker Peter.

– Vi får ett demokratiskt problem om vi inte diskuterar vad klimatutmaningarna faktiskt innebär i Sverige. Då kan vi inte ställa våra folkvalda till svars och de kan komma undan utan att göra något. Dessutom behöver vi förstå att vi inte enbart måste minska klimatutsläppen för människor i andra länder, utan lika mycket för vår egen skull.

En annan anledning till att Peter Alestig skrev boken var att han vill plocka ner miljö- och klimatjournalistiken från abstrakta siffor till det konkreta:

– Att beskriva hur vi drabbas i vardagen är en nyckel till ökat klimatengagemang i samhället, vilket saknas idag.
En av de förändringar som sker i Sverige idag är översvämningar.

Boken har fått ett fint mottagande av läsarna, även om vissa som hört av sig tycker att läsningen bitvis var plågsam, men de har inte kunnat släppa boken utan läst vidare. Peter berättar att han mött läsare, som liksom han själv, varit frustrerade över att det svenska perspektivet inte har funnits med tillräckligt i rapporteringen och debatten.

Hans egen nyfikenhet är en stark drivkraft både som klimatredaktör på Dagens Nyheter och när han skrev boken på rekordkorta sex månader.

Svanen var en liten del av starten på hans framgångsrika journalistkarriär som startade på Vetenskapsradion Klotet. Där gjorde han ett inslag som handlade om utsläpp av växthusgaser vid till verkning av LCD-skärmar, vilket resulterade i att Svanens krav för TV och projektorer skärptes. 

– Det var ett av de första stolta ögonblicken i min journalistkarriär, då jag upplevde att mitt arbete kunde påverka.

Lyssna till Peter Alestig på Greenolution Friday 25 november och anmäl dig.

Greenolution Friday

Anmäl dig här!