English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Hållbar konsumtion för att rädda planetens mångfald

Hållbar konsumtion för att rädda planetens mångfald

Trots att vi är så beroende av en fortsatt rik biologisk mångfald så låter vi den dö ut. Läget är allvarligt och akut, men det finns hopp, menar Alexandre Antonelli, professor i biologi vid Göteborgs universitet, som medverkade på Greenolution Friday 26 november. Han är idag forskningschef på Kew, Royal Botanic Gardens i London och var sommarvärd i Sveriges radio P1 i år.

Foto: Fredrik Hjerling. På bild: Alexandre Antonelli, professor i biologi vid Göteborgs universitet och forskningschef på Kew, Royal Botanic Gardens i London talar om biologisk mångfald på Greenolution Friday 2021.
– Ni företag som är här i dag ska inte underskatta er viktiga roll. Det går att vända den här negativa utvecklingen, men då måste vi göra många saker samtidigt och vi måste börja nu, uppmanade Alexander Antonelli publiken på Münchenbryggeriet som bestod av licensinnehavare för Svanen och EU-Blomman märkta produkter, som hade samlats på köphetsens dag Black Friday .
– Företag kan agera mycket snabbare än politikerna. Vänta inte på politikerna, för det är ett Moment 22, där de väntar på att väljarna ska tycka att biologisk mångfald är en viktig fråga och väljarna väntar på att politikerna ska ta ansvar. Samarbeta mer med oss forskare, vi kan ge er underlag och data, säger Alexander Antonelli, som under COP26 i Glasgow träffat många medvetna och drivna företag.
Foto: Fredrik Hjerling. På bild: Alexandre Antonelli mitt i sitt inspirerande tal om biologisk mångfald på Greenolution Friday 2021

Naturen levererar det mesta vi behöver i vår vardag: mat, mediciner, byggnadsmaterial, fibrer till kläder, friluftsliv och turism. Den står för ekosystemtjänster som pollinering, klimatreglering, rent vatten och luft, mindre erosion, biomimik.

Men en tyst art död pågår utan att de flesta av oss kanske märker så mycket av det. Bestånden av djur har minskat med 70% sedan 1970 (och två av fem växter är utrotningshotade. Människan förorenar naturen, tränger undan djur och växters livsmiljöer och exploaterar arter tills de utrotas. Klimatförändringar, invasiva arter och sjukdomar är andra hot mot den biologiska mångfalden.

Läget är allvarligt, men det finns lösningar för att vända den negativa utvecklingen. Självfallet måste vi bevara den natur som finns, men en förebyggande åtgärd är ökad hållbar konsumtion och produktion. Miljömärkning som Svanen och EU-Blomman är viktiga verktyg som hjälper konsumenter att välja varor som är bättre för miljön och företag att producera dem, framhöll Alexandre Antonelli.

Fokus för miljömärkningens krav är på miljö, klimat och energi, biologisk mångfald och kemikalier. Genom en helhetssyn på varans eller tjänstens livscykel så undviks miljöbördan att flyttas från ett område till ett annat. Till exempel genom krav på att använda förnybara råvaror, som till exempel trä. Men träråvaran måste också vara hållbart producerad, med respekt för biologisk mångfald och lokalbefolkningens villkor. Svanens träkrav, som förekommer i ett stort antal produktgrupper, kräver certifiering som FSC och PEFC. Tropiska träslag tillåts ej för att skydda regnskogen från fortsatt skövling.

Svanens energikrav tillåter ej så kallad klimatkompensation, för att effekten av till exempel trädplantering är svårt att följa upp och värdera. Det visar också den granskning av projekt, för att återställa skövlad regnskog, som Alexandre Antonelli, tillsammans med andra forskare sammanställt Idag läggs ofta resurser på storskalig trädplantering för att motverka klimatkrisen och återställa skövlad regnskog. Forskarnas slutsats var att det är bättre restaurera förstörd skog i stället för att skapa nya planteringar, skydda befintlig skog och lyfta lokalbefolkningens roll.