English
Favoriter
  1. Klimatsmarta och cirkulära - Svanen landar i förpackningsbranschen

Klimatsmarta och cirkulära - Svanen landar i förpackningsbranschen

Svanenmärktning landar i förpackningsbranshen

Nu kan förpackningar för flytande livsmedel miljömärkas med Nordens mest kända miljömärke. Svanenmärket visar att förpackningen är bäst i klassen på miljö – bland  annat för att den är gjord av hållbara råvaror, enkelt kan materialåtervinnas och inte får innehålla problematiska kemikalier.

Förpackningen står för hela 80 % av klimatpåverkan från öl och läsk. I fall  andelen återvunnet material ökar så skulle utsläppen av växthusgaser minska med motsvarande 85 000 personbilar/år.

1).  Svanenmärkta förpackningar skulle kunna göra stor skillnad  på  den nordiska marknaden för dryckesförpackningar som omsätter hela 1,7 miljarder USD/år ( 2018, Grand View Research).

— Världen står inför stora utmaningar. Det är bråttom om vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser och ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Då det skulle ge stor effekt om förpackningen produceras på ett mer miljöanpassat sätt så hoppas vi att tillverkarna nu tar chansen att miljömärka, säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen i Sverige.

Nordiska konsumenter är redo

Svanen är Nordens officiella miljömärke och skapades för 30 år sedan för att ge konsumenterna trovärdig miljöinformation.  Svanenmärket är mycket välkänt för konsumenterna i Norden. Hela 89 % av befolkningen känner till märket och har förtroende för det (YouGov, 2018).  Mer än hälften av de tillfrågade danska konsumnenterna uppgav att de var positiva till möjligheten att kunna köpa drycker och flytande mat i en miljömärkt  förpackning (YouGov  2017).

Svanenmärkt förpackning för flytande livvsmedel:  

  • Består av minst 90 % förnybara råvaror av hållbart ursprung eller minst 80 % återvunna råvaror
  • Uppfyller stränga kemikaliekrav.
  • Kan materialåtervinnas enklare.

Läs kriterierna för Förpackningar för flytande livsmedel här

Plastflaskorna och aluminiumburkarna vi använder i dag består i snitt av 20 % respektive 40 % återvunnet material. I fall andelen återvunnet material ökar till 80 %, så minskar utsläppen av växthusgaser med 20 000 ton CO2-ekv per år, motsvarar utsläppen från 85 000 personbilar/år. (Infinitum, Norge)

Fakta om Svanens krav 

Vilka sorters förpackningar kan Svanenmärkas?

Primäremballage baserade på papp, plast, aluminium och glas för flytande livsmedel som t.ex. mjölk, juice, vin, läsk och soppor.

Sedan tidigare kan muggar, bestick, pizza-kartonger och påsar Svanenmärkas i produktgruppen «Engångsartiklar i kontakt med mat» med bl.a. Huhtamäki Food Service, ICA, Abena och Clas Ohlson som licenshavare.

Logo och riktlinjer

Nordisk Miljömärkning har utvecklat en egen logo som ska användas på den Svanenmärkta förpackningen, och riktlinjer för hur logon ska användas. Logon finns på norska, svenska, danska, finska, isländska och engelska, och kan sättas både horisontellt och vertikalt.

Visa att din förpackning är en del av FN:s hållbarhetsmål

Världen står inför stora miljöutmaningar, och FN:s hållbarhetsmål pekar på att ansvarsfull produktion och förbrukning är helt centralt för att lösa dem. Cirkulär ekonomi är ett centralt begrepp i detta sammanhang: Att använda resurserna igen och igen i nya kretslopp i stället för att ständigt utvinna nya resurser från naturen. Svanenmärkets krav på vätskeförpackningar är en konkretisering av dessa målsättningar. Till exempel måste förpackningen vara designad för materialåtervinning, och kemikalier som används i beläggningar, lim eller bläck får inte vara ett hinder i återvinningen.

Undvik farliga kemikalier – ligg steget före lagen

Både myndigheter och många konsumenter har fokus på kemikalieanvändning och hälsa. Svanenmärket har under sin 30-åriga historia ställt stränga krav på vilka kemikalier en Svanenmärkt produkt kan innehålla. Våra krav går oftast längre än gällande lagstiftning och vi utestänger ämnen också på ren misstanke, utifrån försiktighetsprincipen

För mer information kontakta: