Nyheter från Nätverket

Här samlas nyheter från Svanens Inköpsnätverk. Sammanfattingar av nätverksträffar, länkar till webinarier och annat matnyttigt.


Worskhop resultat: Det framgångsrika hållbarhetsarbetet, Stockholm, Göteborg, Malmö

Resultat av de främsta utmaningarna och lösningarna för att uppnå ett framgångsrikt hållbarhetsarbete redovisas här. 

Läs hela nyheten


Svanens inköpsnätverk samlades för att höra hur man kan våga jobba enligt mottot ”Det är bara att köra”.

Det framgångsrika hållbarhetsarbetet, Stockholm 26 april 2018

Nätverket träffades på Piperska Muren i Stockholm för att samtala om det framgångsrika hållbarhetsarbetet.

Läs hela nyheten

 


Det hållbara kontoret, Stockholm & Göteborg 1 & 7 december 2017

Svanens inköpsnätverk träffades för att lära mer om hur vi kan jobbar med att uppnå ett hållbart kontor.

Läs hela nyheten


Hållbar leverantörsledning, AW i Stockholm, 23 mars 2017

Svanens inköpsnätverk samlades på Svanens kontor för mingel, underhållning och samtal om hållbar leverantörsledning.

Läs hela nyheten
Svanens inköpsnätverk samlades för att höra hur man kan våga jobba enligt mottot ”Det är bara att köra”.
FN Hållbarhetsmål 1

FN:s hållbarhetsmål, Malmö 29 november 2016

 

Nätverket träffades i Malmö. På agendan stod FNs hållbarhetsmål och ett möte med två företag vars grundidéer är hållbarhet.

Läs hela nyheten

 

Social hållbarhet

Att ta ansvar, Stockholm 11 november 2016

 

Svanens inköpsnätverk träffades för att lära mer om hur vi kan jobba med mångfald och skapa trygga arbetsplatser.

Läs hela nyheten


Det är bara att köra, Stockholm, 19 september 2016

Svanens inköpsnätverk samlades på Tekniska Museet i Stockholm för att höra hur man kan våga jobba enligt mottot "Det är bara att köra"

Läs hela nyheten