Apoteket AB

Karta
Miljöpolicy: Vi vill bidra till en god miljö och ett hållbart samhälle för en bättre hälsa. Detta gör vi genom att: -Verka för en förbättrad läkemedelsanvändning -Förebygga negativ miljöpåverkan genom att beakta miljöhänsyn vid beslut -Minska vår miljöpåverkan från våra transporter, tjänster och produkter -Följa lagar, avtal och andra krav -Kontinuerligt förbättra och kommunicera vårt miljöarbete