Gör som fler än 240 företag – gå med i Svanens nätverk

Om ditt företag redan i dag arbetar strategiskt med inköps- och upphandlingsfrågor kan Svanen stödja ert arbete. Ni erbjuds att delta i och vara föreläsare på Svanens seminarier och konferenser och få möjlighet att exponera företaget på Svanens hemsida. Företag som vill ta del av dessa erbjudanden ska tillsammans med sin ansökan om partnerskap skicka  in företagets inköps- och/eller miljöpolicyer. Företaget åtar sig också att delta i Svanens årliga enkät om miljömärkta inköp. På Svanens hemsida får varje företagspartner presentera sig, bli profilerad i Svanens sociala medier och andra kommunikationskanaler.

Att vara företagspartner i Svanens nätverk kostar 10 000 kr per år.

För företag med mindre än 10 anställda kostar det 5 000 kr per år.

För företag med Svanenlicens, statliga bolag/myndigheter och ideella föreningar är det kostnadsfritt.

Anmäl ditt företag här

Elsa Levinson:
Tel:
 08-55 55 24 54
E-post: elsa.levinson@svanen.se

Gå med