English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Svanenmärkta blöjor till alla

Region Jönköpings län tröttnade på att enbart barn fick Svanenmärkta blöjor och tog hjälp av Svanens krav när de upphandlade över 7 miljoner inkontinensskydd.

Genom att ställa effektiva miljökrav är de med och driver på marknaden för en hållbar upphandling.

– Vi hade tröttnat på att de stora aktörerna hade Svanenmärket på blöjor till barn, men inte på inkontinensprodukter. Vi ville driva på utvecklingen för bra val för miljön där också. När vi ställer krav på miljömärkning som Svanen får vi hjälp av den samlade kompetens och av det kontrollorgan som finns bakom Svanenmärket. Vi sparar tid då vi inte behöver ta fram egna krav och bedöma leverantörernas dokumentation. Det kan även bli enklare för leverantörerna då vedertagna krav enligt Svanen används, säger Sofia Spjut, miljökemist och upphandlingsstöd i Region Jönköpings län.

En gammal dam och en liten pojke som lutar pannorna mot varandra och
Region Jönköpings län såg till att Svanenmärkta blöjor ska finnas till för både stora som små.

Med inkontinensskydd menas i den här upphandlingen allt-i-ett skydd, små och stora inkontinensinlägg, för vuxna och barnblöjor. Urinläckage är ett alltmer vanligt folkhälsoproblem. Var fjärde man över 40 år har upplevt läckage, var tredje kvinna över 50 år besväras av det, enligt forskning från Gothenburg Continence Research Center, GCRC.

Det totala behovet per år i Region Jönköpings län är 11 miljoner stycken inkontinensskydd. De upphandlar åt sin egen verksamhet och åt kommuner i länet. I upphandlingen fick leverantörerna ett så kallat mervärde om kriterier för miljömärkningen Svanen uppfylldes (bör-krav). Över 7 miljoner stycken inkontinensskydd som köps in per år kommer nu att vara Svanenmärkta.

– I nästa upphandling har vi en ambition att kravställa (inte bara som ett mervärde) att inkontinensprodukterna ska uppfylla kriterierna för Svanencertifiering. Vi såg tydliga signaler i upphandlingen att de leverantörer som inte kunde uppfylla kriteriet om Svanenmärkning, förstod vikten av detta och då också skulle jobba för att få igenom detta på deras produkter. Då känner vi att vi lyckats med vårt mål med upphandlingen – att göra skillnad och få marknaden dit vi vill, säger Jenny Mak, upphandlare på Region Jönköpings län.

Företaget Abena fick uppdraget att leverera Svanenmärkta inkontinensskydd till Region Jönköpings län. 80 % av företagets produktion utgörs av Svanenmärkta produkter.

– Vi tycker att det är viktigt att fler upphandlare får kunskap om att miljömärkning är effektiva verktyg för att ställa krav direkt på produkter och deras miljöprestanda. Idag finns tyvärr en hel del okunskap och vi ser många fall där kraven ställs på företagen istället för direkt på produkten. Att ett företag arbetar efter ett miljöledningssystem är såklart positivt men säger ingenting om hur bra produkten är för miljön, säger Peter Sundblad, anbudschef på Abena.

Svanens krav på inkontinensskydd: Då största miljöbelastningen är från produktionen av råvarorna; cellulosa, plast och bomull så ställs krav på energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt på kemikalieanvändning i fabriken. Kort sammanfattat: Förbud mot farliga kemikalier som inte hör hemma i ett kretslopp eller nära kroppen.