English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

FNs globala mål, upphandling och miljömärkningar

Till år 2030 ska vi tillsammans utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

Agenda 2030 som är FNs globala hållbarhetsmål är uppdelade i 17 huvudmål med 169 delmål. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Dessa mål är skapade som en universell agenda och kräver samarbete mellan länder, ledare, privat sektor, offentlig sektor, civilsamhället och varje individ.

De globala miljömålen och offentlig upphandling

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster, genom mål 12, är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan. Vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd. Mål 12.7 är att främja hållbara metoder för offentlig upphandling.

Vad säger regeringen om miljömärkningarnas roll i Agenda 2030?

”Miljömärkning möjliggör för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster och att ställa om till mer hållbara livsstilar.”

Hur bidrar Svanen och EU Ecolabel till Agenda 2030?

Mål 12 i Agenda 2030 lyder: Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Svanen och EU-Blomman (eller EU Ecolabel, som är Svanens motsvarighet i Europa) är en garanti för att en vara eller tjänst lever upp till stränga miljökrav och gör det enkelt att göra medvetna val när man köper in varor och tjänster. Svanen är det officiella miljömärket i Norden vars mål är att minska miljöpåverkan av konsumtion och produktion genom hela livscykeln av produkten. Kraven främjar en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. De miljömärkta varorna och tjänsterna gynnar även återvinning och återanvändning av resurser och minskar avfall i alla delar av livscykeln. Svanen lägger stor vikt vid miljöaspekter, men också vid hälsa, kvalitet och sociala förhållanden där det är relevant. Det gör att Svanen är med och bidrar till 11 av de 17 målen, med störst påverkan på mål 12.

Läs mer om hur våra miljömärkningar bidrar till arbetet mot de globala hållbarhetsmålen på mer detaljerad nivå (per delmål). 

Exempel: Att upphandla möbler och inredning som är Svanenmärkta innebär en minskad miljöpåverkan, då produkten uppfyller flera krav både i produktion och vid användning som garanterar en mer hållbar möbel.

  • Det finns kontroll i hela försörjningskedjan och oavsett var möbeln eller inredningen tillverkas finns det stränga miljökrav som går längre än lagstiftningen. Detta bidrar till mer miljövänliga produktionsmetoder över hela världen.
  • Svanenmärkta möbler och inredningar bidrar till hållbar förvaltning och effektivt utnyttjande av naturresurser genom krav på certifierade hållbara träråvaror och spårbarhet, krav på odling av bomulls-, linne- och ullproduktion, energibehov vid produktion av brädor och krav på användning av återvunnen metall och plast.
  • Kvalitetskrav, konsumentinformationskrav, ökad garanti med tillgång till reservdelar och designkrav främjar en lång livslängd, vilket bidrar till minskat avfall och optimalt resursutnyttjande.
  • Krav på demontering av möbler främjar återvinning och återanvändning.
  • Stränga krav på miljöskadliga kemikalier i de ingående materialen och vid tillverkningen av möblerna minskar spridningen av skadliga ämnen i naturen. Det främjar även möjligheten att återanvända materialen i framtiden.
  • Krav på utsläpp från t.ex. vadderingsmaterial och lim bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat och hjälper till att förhindra att människor utsätts för skadliga kemikalier