English
Favoriter
  1. Offentlig upphandling

Offentlig upphandlingsguide

Varje år upphandlar kommuner, landsting/regioner och myndigheter för 450−535 miljarder SEK (källa: Upphandlingsmyndigheten 2018). Det finns stora möjligheter att ställa miljökrav på de varor och tjänster som köps in.

Det är bråttom om vi ska nå de globala hållbarhetsmålen. Därför är det så viktigt att offentlig sektor ställer om till en hållbar upphandling. Svanen och EU-Blomman är då effektiva verktyg för att ställa krav. Och du som upphandlare sparar både tid och pengar.

Svanen och EU-Blomman är effektiva verktyg för att ställa krav på hållbar upphandling.

Nya möjligheter

När offentliga upphandlare utformar krav för sin upphandling måste de ta hänsyn till Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Syftet med lagen är att säkerställa att myndigheter behandlar alla lika. LOU har öppnat för att den upphandlande myndigheten, som huvudregel, kan kräva själva miljömärkningen i sina upphandlingar. Tidigare var man tvungen att ange de bakomliggande kraven för miljömärkningen som upphandlingskriterier. Nu kan märkningen alltså krävas direkt.

Fördelar med att använda Svanen och EU-Blomman:

  • synliggör organisationens hållbarhetsarbete
  • sparar tid och resurser på att ta fram aktuella krav
  • sparar tid och resurser på kontroll och uppföljning

Vill du få konkreta tips om hur du kan skriva när du ställer krav? Läs vår vägledning och tillhörande guider nedan:

För mer information kontakta: