English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Workshop resultat: Det framgångsrika hållbarhetsarbetet

Workshop resultat: Det framgångsrika hållbarhetsarbetet

Under året har medlemmar från Svanens inköpsnätverk och intresserade licensinnehavare träffats, i Stockholm, Göteborg och Malmö, för att fördjupa sig i ämnet ”Det framgångsrika hållbarhetsarbetet”. Under en workshop diskuterades de främsta utmaningarna och lösningarna för att uppnå framgång i hållbarhetsarbetet och deltagarna kom fram till följande: De främsta utmaningarna är att skapa engagemang internt i organisationen, få ledningen att våga förändras och känslan av att hållbarhet bara kostar tid och pengar. Nedan följer en sammanfattning, hela resultatet hittar du här

Under året har medlemmar från Svanens inköpsnätverk och intresserade licensinnehavare träffats för att fördjupa sig i ämnet ”Det framgångsrika hållbarhetsarbetet”.
  • Påverka rutinbeteenden på företaget, genom nudging. Motivera och inspirera medarbetarna att ändra sina beteenden och prioritera hållbarhet utan att se det som en begränsning.
  • Om det finns ett engagemang men svagt intresse från ledningen bör det formas team. Genom starka team, med en vilja att påverka, kan inte ledningen blunda för vikten av att prioritera hållbarhet. För att hjälpa den hållbarhetsansvarige att bli mer lyhörd i ledningsgruppen kan hen ha en referensgrupp bland medarbetarna som skapar en ryggrad för företagets hållbarhetsarbete.
  • Hållbarhet kostar tid och pengar men vinsten kan bli större än insatsen. Konsumenter idag efterfrågar hållbara produkter och tjänster i större utsträckning och varumärken med genomtänkt värdegrund får större utrymme på marknaden – hållbarhet är en investering för företaget, inte en belastning!
Deltagarna kom fram till att de främsta utmaningarna är att skapa engagemang internt i organisationen, få ledningen att våga förändras och känslan av att hållbarhet bara kostar tid och pengar.