English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Se kontoret ur ett hållbart perspektiv

Se kontoret ur ett hållbart perspektiv

Att se kontoret från ett hållbart perspektiv ökar trivsel. I december fick nätverket lyssna till inspirerande föreläsare som talade om det hållbara kontoret. Allt ifrån möbler och inredning till hur man får sina anställda engagerade i hållbarhetsarbetet diskuterades.

Hur skapar man engagemang hos medarbetare?

Vår föreläsare Gustav Molnar som är expert på engagemang lärde oss hur man engagerar medarbetare och får till en önskad förändring. Förändringstakten på marknaden är otroligt stor, 65 % av barnen idag kommer att göra karriär inom bolag som inte ens finns i dagsläget och 75 % av Fortunes 1 000 bolag kommer att bytas ut inom 10 år. Det bästa sättet att utvecklas som företag är att bygga en kultur där man är så innovativ att man kan konkurera ut sig själv innan någon annan gör det. Det gör du genom att ta hand om dina medarbetare och ge dem utrymme för innovation och skapa engagemang.

Först och främst behövs en grundtrygghet för att kunna skapa emotionellt engagemang. Nyckeln till att driva inre motivation på arbetsplatsen är:

Autonomy - Göra egna val och påverka arbetet. Egen tid ökar engagemang och innovation. Tips, ge alla 24h att göra vad de vill på, flera bolag har fått sina produktidéer och lyckats lösa de flesta problemen genom fri innovationstid.

Mastery - Att utvecklas och ständigt bli bättre. Möjligheten att bli bättre och bättre på något som är viktigt för en.

Purpose - Att vara med på en resa som spelar roll. Att det man gör är bra för andra än en själv, att det gör nytta.

Därefter måste man arbeta med medarbetarnas egen motivation. Det som driver folk kan vara att de vill lära, socialisera, utforska, vinna, samarbeta och/eller bidra. Alla drivs av olika motivation och därmed är det viktigt med nära arbete mellan cheferna och medarbetare för att fånga upp hur alla önskar bli motiverade.

Gustav Molnar - presentation


Tina Anundi och Lucas Hinnerud på arkitektbyrån MER berättade hur man kan använda sitt kontor för att stärka sitt varumärke.

Det är viktigt att kontoret berättar den historia som man vill berätta. Ett vanligt misstag är att den grafiska profilen appliceras i designen på kontoret vilket inte alltid är så lyckat, stället ska man hellre utgå ifrån värdeord och den känsla som man vill få fram, känsla som ska återspegla verksamheten.

 • Börja med att kolla på era värdeord och den känsla ni vill få fram
 • Utgå från det och skapa ett koncept
 • Designa och inred därefter

Då kommer ni att få ett kontor som speglar er verksamhet och känns genuint.

Tips: Att arrangera en workshop med representanter från alla avdelningar på företaget är ett effektivt verktyg för att få fram känslan för kontoret.

För kännedom har MER gjort Miljömärkning Sveriges kontor som vi är otroligt nöjd med! Hållbarhet för miljö och medarbetare har varit självklart och exempelvis finner ni nästan uteslutande miljömärkta produkter som bland annat möbler i våra kontor. Ni är välkomna att hälsa på oss och se våra lokaler live.

Arkitektbyrån MER - presentation

Hur man praktiskt jobbar med hållbarhetsfrågor på ett företag

Jesper Borrfors på Coor berättade om flera av deras framgångsfaktorer i sitt hållbarhetsarbete. Insikten är att hållbart företagande är viktigt och ger stark tillväxt och ekonomisk stabilitet. Det är en otroligt viktigt möjlighet. Det är även avgörande att ledorden/värdeorden måste genomsyra allt för att man ska få utfallet man önskar.

Coor delade även med sig av tips på åtgärder/aktiviteter som de genomfört för att engagera medarbetarna och lyckas med hållbarhetsarbetet.

 • Först och främst, definiera hållbarhet så att ni vet vad ni eftersträvar
 • Se till att allt följs upp noga
 • Gå på djupet och kolla även underleverantörer, se till att de lever efter era värdeord
 • Skapa engagemang! Coor har skapat en tjänst som heter People Engagement Function, vilket är en person med uppdrag att engagera all personal
 • Börja med screenad rekrytering. Identifiera vilka förmågor och egenskaper som finns hos de medarbetare som är bra på en viss tjänst och rekrytera efter dessa förmågor och inte erfarenheter

  Coors presentation

Att leva som man lär på ett företag

Erik Malm på Malmstolen lyfter att vi inte kan fortsätta som vi gör nu, där vi svenskar lever som det fanns 4,2 jordklot. Vi måste fokusera på hållbarhet och se till att saker håller och inte behöver slängas. En framgångsfaktor är att förstå att långsiktig lönsamhet är värd att investera i och att det är allas eget ansvar att det sker. Malmstolen har valt att Svanenmärka alla sina produkter. De negativa valen vi gjort i våra liv, märks på konsekvenser så som att isarna vid polerna smälter. Det märks även på de öar av plast som flyter runt i havet och att isbjörnarna får i sig stora mängder av miljögifter. Innan vi väljer hur vi vill leva eller driva våra företag bör vi besvara dess tre frågor:

 • Vad gör vi med våra liv?
 • Vad är våra beslut som vi fattar?
 • Hur påverkar det vår omgivning?

  Malmstolen, som har hållbarhet som en grund för deras arbete, passade även på att ge oss sina två bästa tips på hur de engagerar sin personal:

 • Vi anställer säljare utifrån att de har ett starkt engagemang för hållbarhet
 • Varje år har vi en föreläsning om miljö för att prata med alla medarbetare om varför det är viktigt att de jobbar med hållbarhet

  Det gäller att driva på för att ständigt bli bättre. Efterfrågan från kunder hjälper att driva arbetet framåt och är ett viktigt ansvar för inköpare/konsumenter att ta.

  Svanens presentation från dagen
Gustaf Molnar berättar om hur man engagerar medarbetare och får till en önskad förändring