English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Hållbar leverantörsledning

Hållbar leverantörsledning

Miljömärkning Sverige hade under mars månad en after work tillsammans med Artister för miljön. Då mixades mingel med underhållning och vetenskap. Artisten Staffan Lindberg fick oss att skratta åt olika miljöfrågor som vi stöter på i vardagen och forskaren Cecilia Bratt berättade om hur vi ska jobba med hållbar leverantörsledning.

Cecilia gav oss flera anledningar till att vi måste ta vårt ansvar i inköps- och leverantörskedjan och lyfte de 8 principerna för hållbarhet:

(1) I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematik koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).

(2) I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion ex NOx, hormonstörande ämnen, m.m.

(3) I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m.)

I det hållbara samhället finns inga strukturella hinder för människors (4) hälsa, (5) inflytande, (6) kompetens, (7) opartiskhet och (8) mening.

Cecilia presenterade även framgångsfaktorerna i arbetet med att göra leverantörskedjan hållbar:

 • Hållbarhet behöver genomsyra hela verksamheten, via ledningen och det måste finnas en gemensam vision.
 • Innovationsförmåga krävs för att skapa en hållbar leverantörskedja.
 • Affärsmodellen bygger på att hållbarhetsprestandan är avgörande för den ekonomiska prestandan (ekonomiska mål är kompatibla med ekologiska/sociala mål).
 • "Supply chain managers" samverkar med externa aktörer såsom NGOs, miljömärkningar, konkurrenter, lokal-befolkning m.m.
 • Långvariga relationer med leverantörer. Relationer som är byggda på tillit är viktigt.
 • Utveckling/integrering av hållbarhet i hela kedjan(svagaste länken avgör).
 • Leverantörskedjor som uppvisar god operativ prestanda är en bättre grund för hållbara leverantörskedjor.
 • Organisationen/vädekedjan visar på god förmåga till organisatoriskt lärande; att inhämta, styra och använda kunskapen.
 • Bäst är att bestämma målet innan man börjar. Därefter sätter man steg från målet till dagsläget. Sen börjar vi från början och sätter igång med att ta ett steg i taget mot målet.

Cecilia sammanfattade sin presentation med fyra viktiga punkter:

 • Hållbarhet behöver integreras i hela organisationen (inkl leverentörskedjan) och ska finnas med i alla funktioners strategier, mål och beslut.
 • Samverka internt och över funktioner mot gemensamma mål och den långsiktiga visionen.
 • Sök nya samarbetspartners kontinuerligt för att bygga in ny kunskap och nya möjligheter i kedjan.
 • Tänk på frågan: Vilket värde vill ni tillföra samhället och vilka behöver ni ha med er för detta?

Cecilia Bratts modell över processen för att implementera SSCM

Läs Cecilia Bratts hela presentation nedan för att få ytterligare stöttning i arbetet mot en hållbar leverantörskedja.

Ladda ner Cecilia Bratts presentation här

Elsa Levinson: elsa.levinson@svanen.se
Cecilia Bratt: cecilia.bratt@bth.se
Staffan Lindberg: koldioxidbantaren@gmail.com
Jan Peter Bergkvist: janpeter.bergkvist@sleepwell.nu