English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. FNs hållbarhetsmål

FNs hållbarhetsmål

Nätverket träffades i Malmö. På agendan stod FNs hållbarhetsmål och ett möte med två företag vars grundidéer är hållbarhet.

Elsa Levinson på Miljömärking Sverige berättade om varför inköpare och upphandlare ska kunna känna sig trygga med att välja märkta produkter. Hon förklarade hur Svanen och EU-Blomman är en garanti för att en produkt eller tjänst lever upp till stränga miljökrav och gör det enkelt att göra medvetna val när man köper in produkter.

Fördelarna med att använda märkningar vid inköp och upphandlingar är:

  • Välgrundade krav som ligger bakom märkningen.
  • Krav ställs på produktens hela livscykel. Från råvara, tillverkning, användningsfas och till kassering.
  • Miljömärkning Sverige genomför kontrollen för att säkerställa att produkten klara de tuffa kraven.  
  • Det sker ständiga förbättringar då kraven på produkterna regelbundet skärps.

Elsa berättade kort om den nya lag som träder i kraft 1 januari 2017. Den innebär att upphandlande myndigheter nu kan kräva märkning i upphandlingar av varor och tjänster. Detta skiljer sig från tidigare då upphandlande myndigheter inte kunnat kräva själva märkningen utan bara uppfyllnad av de krav som ligger bakom märkningen. Miljömärkning Sverige sammanställer just nu en vägledning om ska hjälpa upphandlare att på bästa sätt kunna nyttja miljömärkningarna. Denna information kommer att publiceras på svanen.se i januari.

Norrgavel är ett företagvars affärsidé utgår från starka värderingar. De menar att det inte är möbler de primärt säljer utan ett förhållningssätt till inredning och egentligen till livet. De uppmuntrar inte passiv konsumtion utan försöker underlätta för kunden att vara närvarande i köpsituationen och i förhållande till de saker hen väljer att omge sig med. Helt enkelt att konsumera mindre, men att unna sig högre kvalitet.

Norrgavel berättade om hur deras produkter är gjorda av naturmateria, i så stor utsträckning som möjligt. Och hur de tillverkar produkter som är tidlösa och varaktiga så att man inte behöver köpa nytt hela tiden.

Movebybike berättade om sitt enkla men ack så geniala sätt att genomföra korta transporter på det miljömässigt bästa sättet. Med hjälp av elcyklar levererar de mat till flera förskolor, de hämtar sopor i ett område där lastbilar inte kommer fram, de flyttar möbler och utför leveranser av paket. De valde tidigt att vara det miljömässigt bästa åkeriet och att konkurrera med lastbilarna och skåpbilarna i branschen. Det innebär att de dagligen möter utmaningar då uppköpare och inköpare tänker bilar när de behöver saker tillfälligt eller regelbundet transporterade. De har också utmaningar med att de måste utveckla och tillverka sina egna fordon då cyklar med skåp eller flak inte går att köpa hursomhelst. Men idén är klockren och företaget växer så det knakar.  

Konsulten Petra Schagerholm gick igenom FNs 17 globala mål, som även kallas SDG eller Agenda 2030. Vår planet står inför stora ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. För att klara av dem har FN tagit fram 17 mål som sätter globala prioriteringar och ambitioner för 2030. Målen är bland annat att utrota extrem fattigdom och se till att vi alla eftersträvar hållbarhet. Länder världen över har skrivit på dessa mål och nu är det dags att företagen jobbar åt samma håll. Vi tittade på de olika målen och fick försöka se var våra verksamheter kunde utvecklas vidare. Petra tipsade även om att gå in på sdgcompass.org för att få stöttning i det fortsätta arbetet med de globala målen.