English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Det framgångsrika hållbarhetsarbetet

Det framgångsrika hållbarhetsarbetet

Den 26 april möttes 40 stycken inköpare, hållbarhetsansvariga och andra intressenter i nätverket på Piperska Muren i Stockholm för att under en förmiddag fördjupa sig i ämnet ”Det framgångsrika hållbarhetsarbetet”. Här kan du ladda ner vår presentation från dagen.

FUTERRA

Förändringsbyrån Futerra inledde förmiddagen och utifrån temat delade VD:n Anna Högberg och strategichefen Joel Lindefors sina erfarenheter.

Länge har hållbarhetsarbete fokuserat på fakta, logik och rationalitet vilket har sitt syfte men saknar dragningskraft. För att sälja måste kreativitet och attraktivitet tillföras. Båda hjärnhalvorna måste förenas för bästa resultat. Den rationella delen av hjärnan måste lyfta ”Vision” och ”Maps” samtidigt som den kreativa delen måste lyfta ”Symbols” och ”Stories”.

Vision och Maps handlar om vikten av att prioritera hållbarhet och strategier för hållbarhetsarbete på sitt företag. Det handlar om att veta vart man är på väg och att ha en tydlig action plan som riktlinjer. För att bygga trovärdighet hela vägen måste man hitta syftet. Hållbarhetsarbete plus starkt syfte är lika med miljövinster.

Första steget är att definiera vilket typ av syfte:

 1. Samarbetssyfte – att ha hållbarhetssamarbeten inom områden som inte är inom ens verksamhet. Exempelvis har McDonalds valt att arbeta med välgörenhet. De initiativet har dock ingenting med hamburgare att göra men visar på att McDonalds värnar om sin omgivning.
 2. Varumärkessyfte – att jobba med hållbarhet är en del av verksamheten, en del av varumärket. Exempelvis har Coop lyft fram hållbarhet som en del av sitt varumärke och visar det i sin marknadsföring, de har dock inte valt att till exempel sluta sälja nötkött. 
 3. Företagssyfte – att jobba med hållbarhet är vad företaget grundar sig på. Ett företag som arbetat syftesdrivet i allt de gör är mattföretaget Interface. Allt från produktion till användning och återvinning är hållbart vilket har gjort att det även blir enklare att kommunicera sitt hållbarhetsfokus.

  Symbols och Stories handlar om hur man pratar om ämnet och hur man berättar för andra om det. Det handlar även om att skapa varumärken som har betydelse på riktigt och att få med sin omgivning på tåget. Det handlar om att visa varför hållbarheten är värd att kommunicera utan att hamna i ”green wash” eller ”green hush” facken. Målet måste försöka att vara så konkret som möjligt i text och bild. Om det är för generellt kan det komma från vilket företag som helst, se till att det speglar företagets faktiska arbete. Tydlig kommunikation av hållbarhetsarbetet stärker medarbetares och andra intressenters förståelse för hållbarhetsarbetet.
  Futerras presentation

10 tips från Anna och Joel på Futerra.

Genom att fokusera, attrahera och engagera kan alla uppnå ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

SKANSKA

Hållbarhetschefen från Skanska, Johan Gerklev började sin presentation med orden ”Gör det rätta, inte det lätta!” Johan talade om olika delar av hållbarhetsarbetet som Skanska arbetat med bland annat arbetsmiljö, grönt byggande, etik, mångfald och inkludering. För att få företaget att prioritera dessa frågor måste det implementeras i hela organisationen och för att lyckas med det måste man definiera var organisationen står idag och om den ens vill förflyttas. När väl förflyttningen ska genomföras måste man vara beredd på att vägen inte är linjärt uppåt, det kan bli skandaler men man lär sig av sina misstag. I kommunikationsarbetet har Skanska valt att ”tala i känslor” vilket syns i bland annat deras arbete med nolltolerans: Noll förlustprojekt, noll miljö incidenter, noll etiska övertramp, noll arbetsplatsolyckor och noll kvalitetsfel.

6 steg för framgångsrikt hållbarhetsarbete från Johan på Skanska:

 1. Se till att ha hållbarhet i företagslöftet
 2. Finn likasinnade och samarbetspartners
 3. Testa! Fungerar det bra applicera på större skala
 4. Förankring hos medarbetare, gärna genom att tala i känslor, tänk på tonaliteten
 5. Om det går, visa visuellt hur hållbarhetsarbetet går
 6. Lyft dem och det som är bra, medarbetare och aktiviteter

SKANSKAS PRESENTATION


Hur hållbar är er hållbarhetsredovisning?

Visste du att för att bli ett Svanenmärkt tryckeri sätts det krav på att träråvaran inte får komma från socialt skyddsvärda skogar och 30 % måste komma från certifierat hållbart skogsbruk. Det ställs även tuffa krav på energiförbrukningen, rening av utsläppen och avfallshanteringen. Svanen ser även till den sociala hållbarheten då det ställs krav på att rengöringsmedel som används vid produktion inte får innehålla Bensen, som kan vara cancerframkallande.