English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Hur får man med kollegorna på hållbarhetståget?

Hur får man med kollegorna på hållbarhetståget?

Den 24:e maj 2019 samlades inköpare, hållbarhetsansvariga, vd:ar och andra intressenter i Citykonferensens Svanenmärkta lokaler för att diskutera frågan som många gånger lyfts på Inköpsnätverkets träffar: Hur får man med kollegorna på hållbarhetståget?

På scen stod, förutom Svanens egen Elsa Levinson, miljökonsulterna Carolina Brändholm och Matilda Thyreson från Trossa och Samhalls hållbarhetschef Anna Hagvall.

Matilda Thyreson på Trossa presenterade verktyg för ett lyckat hållbarhetsarbete

Trossa

Dagen inleddes av Trossa, ett företag som erbjuder konsulttjänster för en hållbar verksamhetsutveckling. Carolina och Matilda delade med sig av verktyg och visade upp exempel på hur företag lyckats med sitt hållbarhetsarbete internt.

Receptet för att få med kollegorna på hållbarhetståget innehåller flera ingredienser:

 • Engagemang
 • Delaktighet
 • Ägandeskap
 • Känna: Jag har valt själv!
 • Att få se resultat, att få fira framgång, ”vi gör en skillnad”.

”Ofta kommer målen högt uppifrån i organisationen och förankras inte hos medarbetarna. Sätt målen tillsammans. Kunskapen ska finnas hos medarbetarna, så det känner att de är med och vill göra det rätta valet."

För att konkretisera detta delade Trossa med sig av verktyg för att omsätta detta recept i praktiken.

 • FNs hållbarhetsmål. Identifiera tillsammans de mål som är relevanta för er och sätt aktiviteter utifrån målen (och delmålen).
 • Vision. Sätt en gemensam vision och gå sen bakom mot nutid och sätt en färdplan för att kunna nå dit. 
 • Tidslinje. Gör en tidslinje med alla miljömål och aktivitertern ni nått respektive genomfört. Då får ni pepp och inspiration till at ta fram nya mål och aktiviteter till fortsatta arbetet.

TIPS: Grunden till motivation ligger mycket i kommunikationen. Vad man kommunicerar, till vilka, och inte minst HUR. Tonalitet och kroppsspråk har större betydelse än man kan tro och olika sorters budskap bör presenteras på olika sätt för bästa effekt.

Är kommunikationen Enkel, Oväntad, Trovärdig, Konkret, Känsomässig, Används Storytelling? Ta hjälp av kommunikationsavdelningen! 

TIPS: Ett verktyg som stöttar hållbarhetsarbetet i vardagen menar Trossa är Nuding. Genom att designa val så att det blir lätt och välja rätt kan man ändra beteenden utan hård styrning. Eftersom människan inte är perfekt rationell kan små saker som namn- och färgval, inramning och förenkling av information och visuella ledtrådar knuffa oss i rätt riktning. Nuding är på så sätt en slags godvillig manipulation. 

Se hela Trossas presentation

Samhalls hållbarhetschef Anna Hagvall visade upp Samhalls framgångskoncept

Samhall

“Vi ska inte bara vara ett hållbart företag, vi ska i varje samtal med en kund kunna säga att vi har en hållbar affär.” Samhalls hållbarhetschef Anna Hagvall delade med sig av sina strategier bakom hur Samhall fått 25 000 medarbetare att arbeta för hållbarhet.

Starten ligger enligt Anna i ”know your numbers” och sen "make them relatable" så att alla kan förstå vad de verkligen innebär. Välja ut fokusområden och därifrån formulera konkreta mål. Att utforma en målsättning och få människor att skriva under på den är den lätta biten. Knäckfrågan enligt Anna är: Hur får vi det att hända?

Samhalls modell för förändring

”Det handlar jättemycket om att få hela organisationen, varje liten del, att känna att de har en del i det hela. Att det bara är dem som kan driva den förändringen. Varje del av organisationen har ett åtagande och en uppgift.”

TIPS: 

 • Vid förankring i organistionen ska det bli tydligt exakt vilket ansvar varje avdelning har.  

 • Låt avdelningarna själva välja vilka aktiviteter de ska göra för att uppnå målen. Lägg gärna fram förslag på aktiviteter dock. 

 • Vid uppföljningen mät inte bara miljöpåverken utan även genoförda aktiviteter. tex så är ledningsruppen kanske intresserad av CO2 utsläppen men medarbetarna vill oftast veta vilka aktiviteter de lyckats med.

 • Att lyckas med hållbarhetsarbetet är 20% planering och 80% genomförande. Så lägg fokuset därefter. 

Se hela Annas presentation här

I en workshop fick deltagarna applicera talarnas tips på deras egna verksamheter.

Dagens avslutades med en workshop där deltagarna fick reflektera över sitt eget hållbarhetsarbete och därefter diskutera två frågor: 

Hur skulle ni kunna använda nudging för att öka kunskapen hos era medarbetare hur ni kan minska er miljöpåverkan?

 • Att ta reda på siffor/fakta och översätta de till ett begripligt språk så medarbetarna lättare kan ta in dem. 
 • Sätt upp korta budskap där det händer
 • Goda exempel på aktiviteter och vad det inneburit i praktiken och vad det gett för miljövinst
 • Visualisera mål och resultat på ett attraktivt så att man vill läsa/höra

Hur skulle ni kunna använda nudging för att öka aktiva handlingar hos era medarbetare för att minska er miljöpåverkan?

 • Göra det lätt att välja rätt. Se till att det hållbara alternativet är standard. Ex. köpa miljömärkt som standard eller slänga osorterat är svårare än att sortera. 
 • En poängpott och tävling mellan avdelningar för att uppmuntra hållbarare aktiviteter.

Slutligen presenterades inköpstips i form av möbler och fonder. Nyfiken på att läsa mer om dem?

Du hittar dem i Svanens presentation från dagen

Frågor att ställa er själva: 

Har ni identifierat det ni gjort innan? Har medarbetaren fått höra vad de gjort bra? Har ni firat? Var flera delaktiga i ta fram målen? Är det förankrat vad varje avdelning ska göra? Vet medarbetarna om värdet för dem med hållbarhetsarbetet? Är det hållbara valet standard? Lever ni som ni lär med hållbara inköp?