English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Bli medlem i nätverket

Bli medlem i nätverket

Gör som fler än 240 andra företag, stora som små. Gå med i Svanens Inköpsnätverk, ni också! Att bli medlem i nätverket är enkelt. Fyll i ansökan och skicka in till oss!

I samband med att ni skickar in ansökan önskar vi att ni även skickar in företagets inköps- och/eller miljöpolicyer. Med medlemskapet åtar sig företaget också att delta i Svanens årliga enkät om miljömärkta inköp. På Svanens hemsida får varje företagspartner presentera sig.

Om ert företag redan idag arbetar strategiskt med inköps- och upphandlingsfrågor kan Svanen stödja ert arbete. Ni erbjuds att delta i och vara föreläsare på Svanens seminarier och konferenser och får möjlighet att exponera företaget på Svanens hemsida.