English
Favoriter
  1. Svanens inköpsnätverk

Svanens Inköpsnätverk

Alla företag som vill bidra till ett hållbart samhälle genom sina inköp är välkomna i Svanens inköpsnätverk!

Svanen inköpsnätverk är ett forum för företag och organisationer. Nätverket erbjuder en mötesplats där ni får träffa andra verksamheter och få stöd i ert miljöarbetet och göra ert inköpsarbete mer hållbart. 

Varje år anordnar vi flera seminarier för medlemmar där vi har fokus på olika frågor som kan stärka er hållbarhet och inköpsarbete.