Information om EU Ecolabelmärkta trycksaker

Nu är det möjligt att sätta EU Ecolabel, EU:s officiella miljömärke, på trycksaker. Den 16 augusti 2012 blev kriterierna för "Printed paper" officiella. Skillnaden mot Svanenmärkningen är att det är den enskilda trycksaken som bedöms och inte hela tryckeriet.

Vanliga frågor om EU Ecolabelmärkta trycksaker

 • 1. Vad är EU Ecolabel?
  Precis som de nordiska länderna enats om en officiell miljömärkning, Svanen, har EU enats om ett gemensamt europeiskt miljömärke. EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning, beslutad av EU-kommissionen.
 • 2. Vem ansvarar för EU Ecolabel i Sverige?
  I Sverige sköts arbetet med EU Ecolabel av Miljömärkning Sverige AB, på uppdrag av regeringen
 • 3. Hur beslutar man om EU Ecolabels kriterier?
  Kraven tas fram av nationella organisationer i EU:s medlemsländer på uppdrag av EU-kommissionen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. För att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt, på samma sätt som med Svanen. Tillverkarna måste genom tester och dokumentation visa att produkterna klarar dessa krav.
 • 4. Vad kan märkas?
  Man märker enskilda trycksaker som t.ex. en viss broschyr från ett visst företag. Alternativt väljer man att alla broschyrer eller alla typer av produkter som produceras på tryckeriet (som ingår i produktgruppen) ska ingå i licensen. Grundregeln är dock att det som ingår i licensen betalar man årsavgift för.

  Till skillnad från Svanen som märker tryckerier så märks enskilda trycksaker med EU Ecolabel. Det är en produktmärkning. Kuvert och pärmar går ej att märka.

  Alla EU Ecolabelmärkta trycksaker måste vara producerade med EU Ecolabelmärkt papper
 • 5. När kan man söka licens?
  Kriterierna är publicerade på kommissionens hemsida vilket innebär att man kan söka licens nu. Hämta hem kriterierna här
 • 6. Hur går det till att ansöka?
  Här finns en digital ansökningsblankett som ska skrivas under och skickas till Miljömärkning Sverige AB tillsammans med nödvändig dokumentationen som beskrivs i kriterierna.

  Licensansökaren ska i första hand söka licens i sitt ”hemland” Licensansökaren samlar ihop all dokumentation själv och kan inte hänvisa till under- eller kemleverantörer.
 • 7. Vad kostar det?
  Läs mer om avgifterna för en EU Ecolabel-licens här