English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Statistik hus

Statistik över Svanenmärkta hus

Intresset för Svanenmärkta hus är stort. Därför har vi två enkla grepp för dig som vill veta var det byggs och hur många som finns: vår huskarta och vår statistik för boende-enheter.

Det byggs så det knakar! På vår huskarta hittar du alla typer av Svanenmärkta hus; småhus, flerbostadshus, förskolor och skolbyggnader som både har byggts och som just nu är under uppförande, från Luleå i norr till Frederica på Jylland i Danmark.

Här i diagrammet kan du se hur många bostadsenheter som byggts fram till årsskiftet 2018/2019 i Sverige. Samt hur många som är under byggnation. Med "bostadsenheter" avses en villa/ ett radhus/ en lägenhet/ en förskola/ en skola.

Byggnadernas storlek varierar enormt i såväl antal kvadratmeter som i antal lägenheter. Vissa av projekten består av flera huskroppar men dess antal har vi i nuläget ingen statistik för.

Färdigställda Svanenmärkta hus och pågående projekt

Bostadsbyggande-svanenmarkta-hus

 

Finished total

 Under construction

2012-01-01   36  68
2013-01-01   52   583 
2014-01-01   373  870
2015-01-01   495  2233
2016-01-01   1694  4534
2017-01-01   3071  6603
2018-01-01   4606  10586
2019-01-01   6992   14748
2020-01-01   11258  17602