English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. För materialtillverkare

För materialtillverkare

Intresset för att bygga med miljö i fokus har aldrig varit större. Men för att kunna ansöka om en Svanenmärkning behöver de ansökande byggföretagen hjälp från sina materialtillverkare.

De som ansöker måste redovisa de byggmaterial, byggvaror och kemiska byggprodukter som de ska använda i byggprojektet. Produkterna kommer sedan att granskas och måste godkännas av Svanen innan de får användas i projektet.

Därför har vi lanserat Husproduktportalen för att underlätta ansökningsprocessen. Det är i portalen som licensinnehavarna och de ansökande företagen väljer ut de produkter som kommer att användas i byggprojektet.

Genom att lista era produkter i husproduktportalen blir de valbara för alla licensinnehavare och företag som ansöker om en Svanenlicens.

Så här gör du – steg för steg

1. Omfattas produkterna av Svanens krav?

Kontrollera om era produkter omfattas av Svanens krav och om de i så fall ska registreras i Svanens husproduktportal. I produktmatrisen (se länk nedan) finns information om vilka produktkategorier som omfattas av Svanens krav och vilka krav de i sin tur omfattas av. Det är främst krav O14, O16-O23 och O25 som är relevanta vid registrering i Svanens husproduktportal. De fullständiga kraven kan ses i kriteriedokumentet för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola

OBS! Tänk på att det inte är alla typer av produkter som ska registreras i Svanens husproduktportal.

2. Avtal

Börja med att läsa och skriva under avtalet (se länk nedan) som tillåter dig att använda Svanens husproduktportal. När ni skickat tillbaka det till oss kommer ni att få inloggningsuppgifter till portalen och kan börja lägga in era produkter. Läs även igenom "Hur får jag marknadsföra mina produkter?" (se länk nedan) för att korrekt kunna marknadsföra de produkter som är listade i Svanens husproduktportal. 

3. Registrera och deklarera produkterna

Använd era personliga användaruppgifter för att logga in på portalen och börja lägga in och deklarera era produkter. Ta gärna hjälp av instruktionsfilmen här nedanför eller den detaljerade steg för steg-instruktionen i pdf-format om det är första gången ni använder portalen. I produktmatrisen (se länk nedan) kan ni se vilka krav som är relevanta för er produkttyp.

Avgifter

Att registrera och deklarera produkter i Svanens husproduktportal är avgiftsfritt. I avtalet förbinder ni er till att följa gällande villkor, om detta inte efterlevs har Svanen rätt att ta ut en avgift.


Gör så här för att lägga till dina produkter så att de kan komma att användas i Svanenmärkta byggprojekt:

16:31

Produktkategorier på svenska

Eftersom husproduktportalen kommer att användas av licensinnehavare i hela Norden är den just nu bara tillgänglig på engelska. Här nedan hittar du en svensk översättning av produktkategorierna. Den kan göra det lättare för dig att navigera i portalen och för att hitta rätt kategori för just din produkt.

Produktkategorier, svensk översättning

Observera att om du lägger till en kemisk produkt behöver du ladda upp produktens säkerhetsdatablad. Om du vill lägga till en fast byggprodukt ombeds du att ladda upp en byggvarudeklaration eller motsvarande om sådan finns upprättad för produkten alternativt ett produktdatablad. För samtliga produkter ska den eller de bilagor som produkten omfattar laddas upp, signerade och ifyllda.

Produktmatris

Det finns också en produktmatris som kan vara till stor hjälp när det gäller att ta reda på vilken information som måste redovisas när produkterna deklareras. Vi har även tagit fram generella instruktioner för portalanvändare som bland annat förklarar skillnaden mellan en listad produkt och en Svanenmärkt produkt och ger en tydlig förklaring över vad registreringen av produkter innebär.

Produktmatrisen

Generella instruktioner för portalanvändare