English
Favoriter
  1. V-TAB Norrahammar AB

V-TAB Norrahammar AB

Snälla mot miljön, hårda krav på kvalitet

V-TAB som företag och samarbetspartner. Målet är att öka kundnöjdheten och effektiviteten samtidigt som verksamhetens miljöpåverkan minskar.

Vi har ett verksamhetssystem för miljö- och kvalitetskontroll och är certifierade enligt ISO 14001:2004 respektive ISO 9001:2000. Systemet hjälper oss att kartlägga och förbättra vårt sätt att arbeta med produktion, företagsledning och administration.

Alla V-TAB:s anläggningar är Svanenmärkta. Det innebär att tryckerierna tar ett särskilt stort miljöansvar, till exempel genom att utnyttja resurser som färg och papper maximalt och få bort förorenande och hälsovådliga kemikalier från produktionen. V-TAB är dessutom medlem i nätverksorganisationen ”Mint” som arbetar med miljönyckeltal för tidningsbranschen. Med hjälp av ”Mint” kan vi mäta och synliggöra branschens miljöpåverkan. Vi tar miljöhänsyn i alla dagliga moment från inköp till tryckt och levererad produkt och i den långsiktiga planeringen. I miljö- och kvalitetsarbetet tar vi på V-TAB hjälp av en samling rättesnören:

Miljö:

  • Vi följer fastställda miljömål och miljö-ledningsrutiner
  • Vi lever upp till gällande miljölagstiftning och myndighetskrav
  • Vi samverkar med våra leverantörer för att minimera miljöpåverkan
  • Vi minimerar miljöbelastningen i produk-tionen genom en effektiv källsortering
  • Vi optimerar användningen av energi, vatten och transporter

Licensnummer 3041 0305
Telefon +46104806400
E-post
Adress Box 20 SE-562 21 Norrahammar

Produkter


icon_företagstjänster Created with Sketch.

V-TAB Norrahammar AB

Svanen / Tryckeri