English
Favoriter
  1. Tundra Fonder AB

Tundra Fonder AB

Tundra Fonder är ett svenskt fondbolag specialiserat på nya tillväxtmarknader såsom Vietnam, Sri Lanka, Pakistan och Egypten, länder som i många fall toppar den globala tillväxtligan och som har goda möjligheter att bli framtidens Indien eller Kina. Bolagets förvaltning baseras på investeringar i sektorer och bolag som kan uppvisa långsiktig strukturell tillväxt. Beaktande av hållbarhetsaspekter är en hörnpelare i förvaltningen och Tundras hållbarhetsanalys bedrivs av ett dedikerat hållbarhetsteam. Förvaltningen bedrivs från Stockholm med stöd av analyskontor i Asien.

Licensnummer 3101 0011
Telefon +46855114570
E-post info@tundrafonder.se
Adress Birger Jarlsgatan 33 SE-111 45 Stockholm

Produkter