English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Social Venture Network

Social Venture Network

Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.

Organisationen är ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och genom att medlemmar t ex står värd för olika arrangemang. Värdföretaget får därigenom en möjlighet att visa upp sin egen verksamhet.

Många medlemmar i SVN hittar nya samarbeten genom nätverket. Här finns företag och organisationer inom vitt skilda branscher och gott om exempel på entreprenörer som har byggt upp helt nya led av partners och leverantörer; där alla delar samma värderingar.

Vision:
SVN är den ledande mötesplatsen för idéer och erfarenheter som gör skillnad i resan till ett hållbart samhälle.

SVNs uppgift är att:
- Vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kontakter i arbetslivet
- Inspirera och stötta medlemmarnas förändringsarbete i sin verksamhet
- Vara ett stöd för de personer som driver utvecklingen (s.k. change agents)
- Förmedla kunskap och erfarenhet inom ämnesområdet
- Samarbete med andra nätverk som är verksamma inom ämnesområdet
- Vara en pådrivande opinionsbildare tillsammans med andra nätverk

Medlemmar:
1. Företag / entreprenörer
2. Organisationer (dvs som inte är kommersiella företag eller myndigheter)
3. Myndigheter
4. Enskilda personer, som
a) delar en grundsyn om att världen måste förändras
b) vill arbeta med frågor inom miljö, etik och socialt ansvar

Licensnummer
Telefon
E-post
Adress c/o Jertfelt SE-103 11 Stockholm

Produkter


Inga produkter hittade