English
Favoriter
  1. PostNord Strålfors AB, Tandsbyn

PostNord Strålfors AB, Tandsbyn

Strålfors grundades som ett grafiskt företag år 1919. På 1960-talet inleddes en expansion inom IT-sektorn inriktat på produkter och tjänster runt datorn. Idag är koncernen en komplett leverantör inom området informationsöverföring. Vår kärnverksamhet är att hjälpa stora företag att kommunicera med sina kunder på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Vi tar emot kunders information, förädlar den och skickar ut den till kundens kunder. Kunden väljer själv på vilket sätt kommunikationen ska distribueras – fysiskt eller elektroniskt.

Licensnummer 3041 0151
Telefon +466327500
E-post info@stralfors.se
Adress Helsingborgsvägen 20 SE-341 84 Ljungby

Produkter