English
Favoriter
  1. Malmstolen AB

Malmstolen AB

Malmstolen AB är en av de ledande producenterna av ergonomiska kontorsstolar och arbetsstolar. Verksamheten och produkternas konstruktion och funktion vilar helt på en vetenskaplig grund inom de ämnen som berör ämnet ergonomi - biomekanik, anatomi och fysiologi. Vår ambition är att vara ledande inom förebyggande men även lindrande av belastningsskador vid sittande samtidigt som vi kan vara en bra "standardstol". Det är då flest får nytta av de unika ergonomiska egenskaperna. Med flera internationella patent tror vi oss ha kommit mycket långt i denna ambition.

Som ett led i att vara mån om människans hälsa och vår omvärlds välmående, är vår Svanen-certifiering helt naturlig, vi är helt övertygade om behovet och nödvändigheten av de krav Svanen ställer.

Licensnummer 3031 0067 (331067)
Telefon +4630381215
E-post
Adress Strandvägen 19 SE-444 31 Stenungsund

Produkter