English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Idrottare för Miljön

Idrottare för Miljön

Med en växande världsbefolkning och ett överutnyttjande av jordens resurser blir det alltmer angeläget med en omställning till ett hållbart samhälle. En sådan förändring innebär inte en sänkning av livskvalitet, snarare tvärt om. Vi kan höja livskvaliteten i hela världen, även i Sverige! Att rädda naturen med dess mångfald har en etisk innebörd som sträcker sig utöver den enskilda människans egennytta. Vi är alla beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn. Medvetenhet om miljöns krav och människans påverkan är en viktig del av barns och ungdomars fostran. Idrottsrörelsen måste ta sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön negativt. Många idrotter använder dessutom naturen som sin ”idrottsplats”. Med denna insikt bildades Idrottare för miljön som ett nätverk för idrottföreningar, ledare och utövare. Vår vision är att skapa en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi gör detta genom att utbilda idrottföreningar, ledare och utövare i Det Naturliga Stegets metod för att ge dem verktyg att kunna förmedla kunskapen vidare på ett innovativt och inspirerande sätt.

Licensnummer
Telefon
E-post
Adress

Produkter