English
Favoriter
  1. Diversey Sverige AB

Diversey Sverige AB

Diversey Sverige AB tillverkar och marknadsför produkter för institutionell och industriell rengöring för ett flertal segment och applikationer. Vi erbjuder lösningar för lokalvård, storkök, industriell och kommersiell tvätt, och industriell tvätt, dvs produkter och metoder för framförallt professionella användare. Vi är marknadsledande inom flera av dessa segment i Sverige och ingår i den multinationella Diversey koncernen.

Licensnummer 3080 0001 (3080 0001) 3006 0141
Telefon +4687799300
E-post
Adress Box 47313 SE-100 74 Stockholm

Produkter