English
Favoriter
  1. Carlstedt Arkitekter AB

Carlstedt Arkitekter AB

God arkitektur skapar vi tillsammans genom en helhetssyn på estetik, funktion och teknik. Skapandet sker i samverkan mellan beställaren, visionerna och engagerade arkitekter, där krav och ekonomiska förutsättningar följs upp under processens gång. Vi har en lång och gedigen erfarenhet och kompetens inom lokalplanering och byggnadsprojektering. Vi arbetar i byggprocessens alla skeden, från ide och program. Företaget har sedan starten kontinuerligt arbetat med vård och sjukhusplanering. Flera av landets sjukhus är skapade på våra ritbord. Bland våra andra verksamhetsområden återfinns bostäder för äldre, undervisnings- och forskningslokaler, kontor mm. Vi tar aktiv del i den pågående utvecklingen inom våra verksamhetsområden genom utbildningsinsatser och deltagande i konferenser mm. Vi är bla. medlemmar i Forum för vårdbyggnadsforskning och Skolhusgruppen Idag är vi ca 30 arkitekter och ingenjörer med kontor i Stockholm och Nyköping.

Licensnummer
Telefon +4686969530
E-post
Adress Stadsgården 10. 9tr SE-104 65 STOCKHOLM

Produkter