English
Favoriter
  1. Alfred Berg

Alfred Berg

Alfred Berg är en modern kapitalförvaltare med lång tradition, verksam på den nordiska marknaden inom gruppen BNP Paribas Asset Management. Med vårt erbjudande får du tillgång till lokal expertis kombinerat med ett globalt nätverk av förvaltare, investeringsspecialister och investeringslösningar. I Norden är vi 87 anställda och för våra kunders räkning förvaltar vi cirka 100 miljarder SEK. För Alfred Berg handlar hållbara investeringar om att tänka långsiktigt i allt vi gör eftersom de beslut vi tar idag avspeglar sig i framtida resultat och avkastning. All vår förvaltning omfattas av grundläggande hållbarhetskriterier, och flera av våra fonder tillämpar även specifika produktkriterier. Vi tror på en framåtblickande och kunskapsdriven utveckling mot ett mer hållbart samhälle för att över tid åstadkomma hållbar tillväxt.

Licensnummer 3101 0001
Telefon
E-post
Adress Box 70447 SE-107 25 Stockholm

Produkter