English
Favoriter
 1. Force majeure kemiska byggprodukter

Force majeure kemiska byggprodukter

Situation

En mycket allvarlig olycka i den kinesiska fabrik som producerar upp till 70 procent av grundkomponenten till konserveringsmedlet BIT har skett. Olyckan krävde många liv och orsakade både stora materiella skador och miljöskador. I dagsläget är ingen annan tillverkare redo att ta över som världens främsta BIT-leverantör. Det kommer därför att ta tid innan tillgången på BIT återgår till det normala. Som det ser ut i dag, verkar dock situationen kunna vara löst till början av 2020.

Detta har utlöst en force majeure-situation för Svanenmärket. Det är viktigt att säkerställa fortsatt tillgång till miljömärkta färg- och byggprodukter med hög kvalitet och låg risk för mögel eller andra mikroorganismer. Därför måste vi ge tillfällig tillgång till alternativa konserveringsmedel i färgprodukter och andra kemiska byggprodukter tills det finns tillräcklig tillgång av BIT på marknaden.

 

Tillfällig lösning med undantag

 • På grund av force majeure-situationen ger vi en möjlighet att ansöka om ett temporärt undantag att använda alternativa konserveringsmetoder till dess att BIT åter finns att tillgå på marknaden (beräknat till början av 2020), under förutsättning att de färdiga produkterna inte får andra (enligt kriterierna) avvikande klassificeringar än:
  • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

Tillvägagångssätt

 • De licensinnehavare som har behov av att ansöka om undantag ska inkomma med dokumenten för de konserveringsmedel som sökanden önskar använda i stället, samt vilken/vilka avvikande klassificeringar de färdiga produkterna kommer att ha.
  • Dokumentation för varje konserveringsmedel enligt kriterierna.
  • Sammanställning över avvikande klassificeringar för produkter/produktserier.
  • Mockups på nya etiketter om de behöver ändras.
  • Hur länge ni tror att ni har behov av ett temporärt undantag.
 • För de produkter som vi temporärt godtagit användning av en alternativ konservering, behöver vi få recept för arkivering.
 • När BIT åter finns att tillgå på marknaden och/eller ni byter till en ny konserveringstyp som inte behöver undantaget, ansöker ni om en ändring och vi handlägger och kontrollerar recepten som vanligt.

Kontakta mig för mer information: