English
Favoriter
  1. Kommunicera Svanenmärkningen

Kommunicera Svanenmärkningen

Nu har du fått din Svanenlicens, grattis! Då är det dags att börja använda Svanenloggan för att marknadsföra din Svanenmärkta vara eller tjänst.

Berätta för kunder och intressenter om det goda miljöarbete ni gör och hur stolta ni är över er Svanenmärkning. Här får du tips och inspiration på olika sätt att använda Svanenloggan.