English
Favoriter
  1. Grafiska riktlinjer - Ladda ned Svanenmärket

Använd Svanenmärket!

Svanenloggan används på olika sätt beroende på produktgrupp

Svanen är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. 96% av svenska konsumenter känner igen Svanenmärket. Genom att använda Svanenmärket i er marknadsföring stärker ni ert eget varumärke och kan få en konkurrensfördel på marknaden.

Starka varumärken skapas genom konsekvens och tydlighet. De har ett attraktivt erbjudande och de håller vad de lovar. Vi är övertygade om att kraften i Svanemärket kan stärka er marknadsföring och på ett trovärdigt sätt visa att ni arbetar för ett hållbart samhälle.

Så fort ni har fått er Svanenlicens får ni börja använda Svanenmärket i er marknadsföring. Ni kan använda det i alla sammanhang där ni marknadsför era Svanenmärkta varor och tjänster. Exempelvis i tidningsannonser, på hemsidor, sociala media, i DR, i kundtidningar, broschyrer, affischer, illustrationer i PowerPoint-presentationer och TV-reklam.

 

Så här får ni använda Svanenmärket

Nedan finner du versioner av Svanenmärket för nerladdning som du kan använda för Svanenmärkta varor, tjänster, trycksaker m.m. Läs först våra riktlinjer för att försäkra dig om att du använder Svanenmärket på rätt sätt. 

Svanenmärket används alltid tillsammans med ett giltigt licensnummer. För bäst synlighet rekommenderas att Svanenmärket placeras på produktens framsida och licensnummer på produktensbaksida. Alternativt kan både Svanenmärket och licensnumret placeras på produktens framsida.

Observera att filer behöver redigeras och kompletteras med licensnummer!

Riktlinjer för Svanenmärket

Riktlinjer gällande förpackningar för flytande livsmedel

 

Svanenmärket för produkter

CMYK | PMS | RGB | Svart/Vit

Svanenmärket för tjänster

CMYK | RGB | Svart/Vit

Svanenmärket för trycksaker

CMYK | Svart/Vit

Svanenmärket för förpackningar för flytande livsmedel

CMYK | PMS | RGB | Svart/Vit

Engelsk version av Svanenmärket

Produkter | Tjänster | Trycksaker | Förpackningar för flytande livsmedel (RGB) | Förpackningar för flytande livsmedel (CMYK, PMS, Svart/Vit)

Kontakta mig om du har några frågor.