English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Frågor som rör EU:s nya regelverk för hållbara finanser

Frågor som rör EU:s nya regelverk för hållbara finanser

 • EU:s regelverk Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ställer bland annat krav på fondbolag att klassificera sina fonder som ljusgröna (Artikel 8), mörkgröna (Artikel 9), eller övrigt. Syftet är att säkerställa en gemensam och transparent standard för hållbarhetsrapportering samt bidra till att styra kapitalflöden i en mer hållbar riktning.

  Svanen är en erkänd och trovärdig märkning bland nordiska privata och professionella investerare. Mervärdet av en Svanenmärkning stärks av att fonden visar på uppfyllnad av höga krav inom transparens, exkludering, inkludering samt aktivt ägarskap utöver att klassas som mörk- eller ljusgrön enligt SFDR.

  En Svanenmärkning innebär också att en oberoende tredje part har granskat och godkänt fondens hållbarhetsarbete som omfattas av kriterierna.

 • I de nya kriterierna (se länk till första frågan) ställs många krav på hur fonden ska använda taxonomin. Taxonomin ska vara en del av hållbarhetsanalysen (O12) och inkluderingsmodellen (O15). Därutöver premieras fonder som investerar i företag som uppfyller taxonomin (P1).

  Nordisk Miljömärkning stöder standardisering av vad som är "grönt" på finansmarknaden. Svanen bygger sina krav både på mer traditionell hållbarhetsanalys och analys av företagets förmåga att efterleva EU-taxonomin. Taxonomin är beroende av att företagen rapporterar i vilken grad de efterlever taxonomin (i början av 2022 finns bara mycket knapphändig information). Den praktiska tillämpningen av taxonomin bedöms klarna över tid.

 • EU har under de senaste åren tagit fram regelverk för att styra om kapitalflöden till mer hållbara investeringar och främja transparens på finansmarknaden. Bland de nya regelverken finns bl.a. EU:s taxonomi och upplysningsförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

  Många av kraven i de nya kriterierna (se länk till första frågan) är kopplade till och bygger vidare på dessa regelverk.

  Enligt SFDR måste fonder ange i vilken grad de beaktar hållbarhetsfaktorer. En fond som ansöker om Svanen måste vara en så kallad ljusgrön (artikel 8) eller mörkgrön (artikel 9) fond.

  Det finns inget obligatoriskt krav på att en Svanenmärkt fond ska investera en viss andel av fonden i enlighet med EU:s taxonomi, men taxonomin ska vara en del av hållbarhetsanalysen (O12) och inkluderingsmodellen (O15). Därutöver premieras fonder som investerar i företag som uppfyller taxonomin (P1).