English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Frågor och svar kring inkluderingskrav

Frågor och svar kring Svanens inkluderingskrav

 • För att fonden ska kunna bli godkänd måste den prioritera företag som aktivt arbetar med hållbarhet. För en Svanenmärkt fond innebär det att:

  • 100 % av alla direkta innehav i fonden ha genomgått en hållbarhetsanalys, som också omfattar EU:s taxonomi. (O12)
  • Minst 70 % av fondens kapital vara investerat i företag med ett starkt hållbarhetsarbete. (O15)
  • Företag som är i linje med EU:s taxonomi och/eller företag som levererar lösningar på miljöutmaningar premieras. (O15, P1)
 • Svanenmärkta fonder kan investera i företag i dylika branscher då de är viktiga för att samhället ska fungera, men företagen måste vara bland de främsta i sin sektor. Företag inom följande sektorer: aluminium, flyg, bilar, cement, gruvdrift, massa och papper, sjöfart och stål måste klara minst ett gränsvärde kopplat till utsläpp av växthusgaser. (O13)

 • Nordisk Miljömärkning har valt att utesluta de mest ohållbara branscherna (läs mer om våra exkluderingskrav). Även om jord- och skogsbruksföretag t.ex. är förknippat med många problem kopplat till biologisk mångfald, så har vi bedömt att de inte är lika ohållbara som de branscher som utesluts. Om företag får ett dåligt betyg i hållbarhetsanalysen, som görs för alla företag i fonden, ska fonden:

  a) försöka påverka företaget att minska sin negativa påverkan och

  b) berätta om situationen i sin hållbarhetsrapport (O14, O18).

 • Att göra hållbarhetsanalyser och välja in mer hållbara företag och verksamheter är en viktig pelare i en Svanenmärkt fond. Det stimulerar företag att redovisa mer information som visar på ett gott hållbarhetsarbete för att locka investerare. Det innebär i förlängningen att företag måste agera mer hållbart för att förbli relevanta.

 • Hållbarhetsanalysen kan utföras internt av fondbolaget eller av de företag som arbetar med den här typen av analyser såsom MSCI, Sustainalytics, ISS ESG, med flera. Ofta är det en kombination av intern och extern analys som leder fram till det slutliga resultatet.

 • Att göra hållbarhetsanalyser och välja in mer hållbara företag och verksamheter är en viktig pelare i en Svanenmärkt fond.

  Våra krav som rör hållbarhetsanalys stimulerar företag att redovisa och dela mer information som visar på ett gott hållbarhetsarbete för att förvaltaren ska investera i företaget. 90 % av fondens innehav ska ha genomgått en hållbarhetsanalys, som ofta även benämns ESG-analys utifrån dess fokusområden Environmental, Social och Governance.

  Med stöd av denna information ska fonden sedan välja in företag som visar prov på ett starkt hållbarhetsarbete. Det innebär i förlängningen att företag måste agera mer hållbart för att förbli investerbara.