English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. E-handelstransporter

Frågor och svar om Svanenmärkta e-handelstransporter

 • Vi handlar allt mer online och näthandeln har under det senaste decenniet vuxit kraftigt, samtidigt som klimatfrågan blivit alltmer avgörande. En utmaning är hur e-handlade leveranser ska kunna fraktas mer energieffektivt, med rejält minskat klimatavtryck och med trygga arbetsvillkor. Det är anledningen till att Nordisk Miljömärkning har utvecklat Svanenmärkning för ett helt nytt område: e-handelstransporter. Målet är att vägleda näthandlande konsumenter till ett mer hållbart leveransval. Förslaget har nu skickats ut på remiss i alla nordiska länder.

 • När konsumenten handlar online kan hen välja ett Svanenmärkt leveransalternativ i kassan/check-outen. Svanenmärkta e-handelstransporter kommer att täcka transporten av det e-handlade paketet från sista lagret och till konsument.

  Illustration ehandelstransporter

  Transportföretaget ska uppfylla stränga krav på klimat, miljö och arbetsförhållanden. Kraven kontrolleras av Svanen, som arbetar oberoende av industri och finansiella intressen. Kraven skärps succesivt och bygger på den senaste forskningen och utvecklingen. De är tuffare än befintliga regler och lagar.

  • Minskar klimatpåverkan från transportnätverket genom stegvis ökat krav på förnybart drivmedel. Samtidigt får de förnybara drivmedlen inte innehålla palmolja eller PFAD.
  • En hög andel förnybar energi eller el i transportnätverket. För hemleveranser ställs ett extra tufft krav på detta.
  • Begränsar energianvändningen i transportnätverket.
  • Beräknar klimatprestanda uttryckt i g CO2e/paket som måste förbättras över tid.
  • Är en motvikt mot allt snabbare leveranslöften och ger lite med tid i logistiksystemet för att skapa förutsättningar för ökad hållbarhet vad gäller klimat och miljö och arbetsvillkor.
  • Innebär en god nivå på befintlig fordonsflotta samt att långsiktigt hållbara fordon väljs vid nyinköp. Hög andel elfordon, biogasfordon eller vätgasfordon.
  • Skapar ekonomiska incitament för att effektivisera volymen på förpackningar genom avtal om så kallad ”fraktdragande vikt”.
  • Energieffektivt transportsystem som uppnås bland annat genom att transporterna är välplanerade, effektiva och väl lastade (hög fyllnadsgrad, god ruttoptimering). Gods fraktas på tåg och lastbil, effektiva förpackningslösningar, samlastning med andra transportörer och andra transportmedel.
  • Utbildning av chaufförer i sparsam körstil sk. Eco-Driving.
 • Svanen ställer krav på trygga och goda arbetsvillkor genom kollektivavtal eller enligt villkor i minst motsvarande nivå. Kriterierna innehåller även krav på förebyggande trafiksäkerhetsarbete.

 • Transport- och logistikföretag i Norden som vill ha en oberoende tredjepartscertifiering och ett system som vägleder dem att minska sin negativa påverkan på klimat, miljö, och säkra trygga arbetsvillkor. Det ger också transport- och logistikföretaget ett tydligt bevis för de miljö- och klimatargument som används i marknadsföring. Svanen är en välkänd miljömärkning i Norden med högt förtroende hos konsumenter.

 • Remissperioden är 1 juni till 31 augusti. Slutligen fastställs kriterierna av den Nordiska Miljömärkningsnämnden före årsskiftet 2022/2023. De nordiska länderna utvecklar kriterier tillsammans. Efter en bred remissrunda fastställs först kriterierna i varje nationell miljömärkningsnämnd, som består av representanter för konsument, miljö- och branschorganisationer. Den Nordiska Miljömärkningsnämnden fastställer slutligen kriterierna och företag kan därefter ansöka om licens.

 • Ja troligtvis, men det finns inga hinder för ett effektivt logistiksystem att erbjuda snabb leverans och samtidigt uppfylla Svanens krav. Fokus ligger på att transportera så många paket som möjligt samtidigt på ett mer hållbart sätt. Vår vision är ett hållbart alternativ i en stressad bransch, med stora hållbarhetsutmaningar. Vi tror att konsumenter är redo för det. Vi kan se samma rörelse i samhället för fast fashion och fast food, där en medveten konsumentrörelse styr mot ett mer långsamt och mer hållbart system.

 • Nej. Svanenmärkningen omfattar hela det nationella nätverket av e-handelstransporter hos en aktör. En aktör behöver inte täcka hela landet för att bli licensinnehavare. Men en aktörs nätverk/system kan inte delas upp i mindre bitar som miljömärks.

 • Ja. Det finns en koppling mellan Fair Transport, godsbranschens märkning som är etablerad i Sverige och Norge. Samt Bra Miljöval, som finns i Sverige och täcker lokala godstransporter. För att göra det enklare och skapa mindre administration för transport- och logistikföretaget sker en harmonisering mellan certifieringssystemen.

 • Det går tyvärr inte att ställa krav på det när det handlar om miljömärkning av ett transportnätverk. Mängden returer påverkas främst av konsumentbeteende, men e-handelsbranschen kan göra en hel del för att minska onödiga returer, vilket också flera e-handelsföretag arbetar aktivt med.

 • I nuvarande märkning ingår bara leverans av det du e-handlat och där du valt leverans i checkouten. I en framtid kan man tänka sig att även inkludera märkning av frakt som utförs mellan en privatperson till en annan (C2C).

 • Det har inte funnits rätt förutsättningar tidigare vad gäller drivmedel, fordon och elektrifiering och attityder från industri och konsumenter för att nämna några faktorer. Nordisk Miljömärkning gör alltid en analys kring relevans, potential och styrbarhet innan man börjar utarbeta kriterier för ett produktområde. De nationella och nordiska styrelserna fattar slutligen beslutet om så ska ske, då nya kriterier kräver stora personalresurser och ofta konsulthjälp.

 • För att konsumera hållbart bör en fråga sig inför ett eventuellt: Kan jag reparera det jag redan har? Behöver jag köpa nytt? Om svaret är ”ja” välj miljömärkt för minskad påverkan på miljön. Och nu ges även möjlighet att välja ett miljömärkt fraktalternativ.