svenska
Favorites
 1. Printing companies, printed matter, envelopes and other converted paper products 041

Printing companies, printed matter, envelopes and other converted paper products 041

A Nordic ecolabelled printing company is a company that fulfils strict environmental requirements and has been granted a Nordic ecolabel licence to produce printed mat-ter. Nordic ecolabelled printed matter is printed matter, such as a brochure, a book or an envelope, with environmentally-friendly properties.

The printing company’s production process has a very low environmental impact when compared with other printing companies. The requirements apply mainly to the printing process, including paper consumption, and the paper and chemicals used by the printing company. The Nordic ecolabel also rewards production processes that facilitate the recycling of printed matter.

Applying the requirements will help the printing company to control its general envi-ronmental impact. The aim is to exploit resources as efficiently as possible and to re-place substances that are harmful to health and the environment with better alternatives.

The Nordic ecolabelling requirements provide the printing company with guidelines on how to contribute to sustainable development.

 

 • Fees valid from January 1st, 2019 until further notice

  Application fee:

  Application fee including one on-site inspection 30 000 SEK excl. VAT
  Renewal fee 15 000 SEK excl. VAT
  Annual licence fee

  The basic fee is 14 SEK per ton bought paper used for production of printed matter to the Nordic market. Quantities exceeding 2 000 tons paper per year cost 5 SEK per ton. This refers to the entire production to the Nordic countries and not only the printed matter that are carrying the Nordic Ecolabel.

  Companies with multiple printing houses in the same country may sum the paper consumption from all plants in order to avoid being charged more than one maximum fee. However, the fee per licence can never be smaller than the minimum fee (20 000 SEK).

  Minimum fee 20 000 SEK annually excl. VAT
  Maximum fee 150 000 SEK excl. VAT
  Fee for extension/alteration of existing licence

  The fee is based on how long it takes to handle the matter:

  Less than 4 hours: 3 750 SEK excl. VAT
  Between 4 and 8 hours: 7 500 SEK excl. VAT
  More than 8 hours: 15 000 SEK excl. VAT

  Extra fee for additional on-site inspection within the Nordic countries*) 15 000 SEK excl. VAT per visit
  On-site inspection outside the Nordic region, but within Europe*)

  5 000 SEK excl. VAT per visit

  *) There is an extra fee of 1 000 EUR per day if the inspection takes more than one day  Calculation of the licence fee in EUR.

  Fees valid from January 1st, 2018 until December 31st, 2018

  Application fee:

  Application fee including one on-site inspection 28 000 SEK excl. VAT
  Renewal fee 14 000 SEK excl. VAT
  Annual licence fee

  The basic fee is 14 SEK per ton bought paper used for production of printed matter to the Nordic market. Quantities exceeding 2 000 tons paper per year cost 5 SEK per ton. This refers to the entire production to the Nordic countries and not only the printed matter that are carrying the Nordic Ecolabel.

  Companies with multiple printing houses in the same country may sum the paper consumption from all plants in order to avoid being charged more than one maximum fee. However, the fee per licence can never be smaller than the minimum fee (17 000 SEK).

  Minimum fee 17 000 SEK annually excl. VAT
  Maximum fee 150 000 SEK excl. VAT
  Fee for extension/alteration of existing licence

  The fee is based on how long it takes to handle the matter:

  Less than 4 hours: 3 500 SEK excl. VAT
  Between 4 and 8 hours: 7 000 SEK excl. VAT
  More than 8 hours: 14 000 SEK excl. VAT

  Extra fee for additional on-site inspection within the Nordic countries 14 000 SEK excl. VAT per visit
  On-site inspection outside the Nordic region, but within Europe

  5 000 SEK excl. VAT per visit  Calculation of the licence fee in EUR.

 • Information on the latest version of the criteria for printing companies, printed matter, envelopes and other converted paper products

  5.12 ⇛ 5.13: Förlängning och justering av kriterierna

  Kriterierna förlängts med 21 månader och ett antal justeringar har beslutats. Dessa omfattar:

  • alternativt gränsvärde av tryckeriets ekonomiska omsättning och om emballagetryck i olika tryckkategorier i krav O1
  • undantag för torroffsetfärger i krav O5 på kemikalier
  • undantag från minimipoängen och energigränsvärdet i krav O9 för tryckning med UV färger i arkoffset och tryckning med våta toner vid digitaltryckning

  Den nya versionen heter 5.13 och är giltig till den 31 mars 2021.

  5.11 ⇛ 5.12: Förlängning av kriterierna

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 5.12, är giltig t.o.m. 30 juni 2019.

  5.10 ⇛ 5.11: Justering av kriterierna

  • Isländska tryckerier som värms upp av geotermisk energi behöver inte räkna in denna i energiberäkningarna i krav O9 och P9.
  • Rutinerna för förvaltning och upprätthållande av licensen har uppdaterats med avseende på årsredovisningen (M6).

  Den nya versionen, 5.11, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.9 ⇛ 5.10: Justering av kriterierna

  Kemikalier till film- och tryckformsframställning undantas från kravet om klassificering med H373 och / eller H411. Den nya versionen, 5.10, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.8 ⇛ 5.9: Justering av kriterierna

  Justeringar har införts i kravet på papper (P1) och i kravet på kemikalier (O5).

  • I kravet på papper. P1, kan total uppnådd papperspoäng viktas med faktor 1,5.
  • I kravet på kemikalier, O5, har undantaget för koboltkomplexfärger i folier till folietryck gjorts permanent.

  Den nya versionen, 5.9, är giltig t.o.m. den 31 december 2017.

  5.7 ⇛ 5.8: Justering av kriterierna

  Det har beslutats att emballage-offset ska ingå som en del av arkoffset. En formel för beräkning av minimumpoäng för arkoffset har också införts. Emballage-offset får inte överstiga 50 viktprocent av tryckeriets totala arkoffsetsproduktion.

  Den nya versionen, 5.8, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.6 ⇛ 5.7: Justering av kriterierna

  En förändring av kravet på kemikalier O5 har genomförts – t.o.m 31 december 2015 undantas koboltkomplexfärger i folier till folietryck och UV-bläck i inkjet-maskiner kravet. Den nya versionen, 5.7, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.5 ⇛ 5.6: Justering av kriterierna

  En ändring av kravet på kemikalier O5 har genomförts. Den innebär att kobolföreningar som används som sickativ i övertryckslack undantas kravet. Samtidigt togs krav M8 om marknadsföring bort. Den nya versionen, 5.6, är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.4 ⇛ 5.5: Justering av kriterierna

  • O1: Beräkningsmetoden för vissa tryckmetoder har preciserats och möjligheten att Svanenmärka ett tryckeri där omsättningen på andra produkter än pappersprodukter överstiger 25% har också justerats.
  • Papperskrav, P8: Poängen för pappersval kan viktas med faktor 1,75 t.o.m 31 december 2015.
  • O5: Bagatellgränsen för produktkemikalier har sänkts från 99 % till 95 %. Tryckfärger, toner och bläck har gjorts till en kategori.
  • VOC P8: Beräkningsmetoden har förtydligats.

  Den nya versionen, 5.5 är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.3 ⇛ 5.4: Justering av kriterierna

  • O5: En justering av kravet på kemikalier har gjorts. Bläck (till storformat och UV-bläck) undantas kravet med vissa förutsättningar. Bläcket som är undantagna får inte ingå i Svanenmärkta trycksaker.
  • R43 & R52/53: Kemikalier till film- och tryckformsframställning undantogs också från kravet om klassificering.

  Den nya versionen 5.4 är giltig t.o.m 31 december 2017.

  5.2 ⇛ 5.3: Justering av kriterierna

  • Svanenmärkt/kontollerat papper/papperskuvert som är godkända enligt gamla kriterierna (tryckpapper version 3, kuvert version 4) kan användas så länge dessa kriterier är giltiga.
  • EU Ecolabel-märkta papper (som råvara till Svanenmärkta trycksaker) kan användas med samma giltighetstid som Svanenmärkta/kontrollerade papper, version 3.
 • We are so happy you decided to send in an application for the Nordic Swan Ecolabel!

  The application process starts by you downloading the application form and filling it in. You then send it to Ecolabelling Sweden.

  We will register your application and send you a confirmation. You will also be assigned an advisor who will help you through the application process.

  During this process, you will send in documentation that proves that your business can successfully meet each of Nordic Ecolabelling’s requirements for printing companies, printed matter, envelopes and other converted paper products.

  The application consists of these parts:

  • Completed application form
  • Documentation overview
  • Documentation showing fulfilment of all requirements according to the criteria document


  Once your facility has been approved – not before, you have the right to use the Nordic Swan Ecolabel in all your marketing as long as your licence is valid.

  We wish you luck with your application and, most importantly, your work towards a more sustainable world!

Contact me for more information