English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, vitvaror

Vitvaror 003

En Svanenmärkt vitvara uppfyller krav på bland annat el- och vattenanvändning, återvinning, effekt samt buller. Kraven är fokuserade på användningsfasen av vitvaran eftersom den största miljöpåverkan uppkommer där. Genom att ställa hårda krav på förbrukningen av el minskar påverkan på växthuseffekten.

Det finns 0 Svanenmärkta produkter från 0 företag inom produktgrupp.
 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens årliga omsättning i de nordiska länderna, exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner euro.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta vitvaror

  5.3 ⇛ 5.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas har förlängts med 24 månader. Samtidigt har O38 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 5.4, är giltig t.o.m. 2020-12-31.

  5.2 ⇛ 5.3: Utvidgning av kriterierna

  Kriteriernas har utvidgats med kommersiella dryckeskylar. Den nya versionen, 5.3, är giltig t.o.m. 2018-12-31.

  5.1 ⇛ 5.2: Justering av krav

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 5.2, är giltig t.o.m. 2018-12-31.

  5.0 ⇛ 5.1: Justering av krav

  Krav O12, för kyl och frys, har justerats Dokumentationskraven för O31–O32 samt för O34–O38 har justerats. Den nya versionen, 5.1, är giltig t.o.m. den 30 juni 2017.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsblankett och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsblankett för Vitvaror

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

   

  Mer information: "Ansökan steg för steg"

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer
Richard Harbrecht Rådgivare +46 (0)8 55 55 24 72 richard.harbrecht@svanen.se