English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
Bild för produktgrupp, värmepumpar

Värmepumpar 059

Svanenmärkta värmepumpar har klarat högt ställda miljö- och klimatkrav. De är energisnåla, effektiva och har testats för användning året runt. Det går att Svanenmärka flera typer av värmepumpar som luft/luft, luft/vatten, berg eller mark. Svanenmärkta värmepumpar installeras av kompetent personal, anpassade till ditt köparens klimat. Effektiviteten testas i rätt klimat för användning året runt. Inte bara vid ett driftsfall som brukligt är.

 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av en värmepumps-typ (luft-luft, luft-vatten, vatten-vatten etc.). För granskning av ytterligare typer, debiteras 30 000 SEK exkl. moms per pumptyp.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av en värmepumpstyp. För granskning av ytterligare typer debiteras 15 000 SEK exkl. moms per pumptyp.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny värmepumpstyp som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 30 000 SEK exkl. moms per pumptyp.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta värmepumpar

  3.4 ⇛ 3.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 5 månader. Den nya versionen, 3.5, är giltgig t.o.m. den 31 mars 2021.

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 19 månader. Den nya versionen, 3.4, är giltgig t.o.m. den 31 oktober 2020.

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 3.3, är giltgig t.o.m. den 31 mars 2019.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  • Plast- och gummidelar med vikt < 25 gram är undantagna från krav K1 Beskrivning av tillverkningsprocess och material, K6 Flamskyddsmedel i plast och gummidelar och K7 Ftalater i plast och gummidelar.
  • Kontaktpasta bestående av zinkoxid klassificerat som miljöfarlig med H410 är undantaget från krav K2 Klassificering av kemiska produkter.
  • Krav K25, marknadsföring, har tagits bort.

  Den nya versionen 3.2 är giltig t.o.m den 31 mars 2017.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  I K6 (om flamskyddsmedel i plast och gummidelar) har justerats så det tydligare framgår att mönsterkort/kretskort är undantagna förbudet om tillsats av TBBP-A. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m 31 mars 2017.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Värmepumpar.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information

 • Lukas Sjölén Affärsområdeschef Energi, Elektronik, Textil-& träbaserade produkter m.m. +46 (0)8 55 55 24 53 lukas.sjolen@svanen.se