English
Favoriter
Bild för produktgrupp, värmepumpar

Värmepumpar 059

Svanenmärkta värmepumpar har klarat högt ställda miljö- och klimatkrav. De är energisnåla, effektiva och har testats för användning året runt. Det går att Svanenmärka flera typer av värmepumpar som luft/luft, luft/vatten, berg eller mark. Svanenmärkta värmepumpar installeras av kompetent personal, anpassade till ditt köparens klimat. Effektiviteten testas i rätt klimat för användning året runt. Inte bara vid ett driftsfall som brukligt är.

 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av en värmepumps-typ (luft-luft, luft-vatten, vatten-vatten etc.). För granskning av ytterligare typer, debiteras 30 000 SEK exkl. moms per pumptyp.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av en värmepumpstyp. För granskning av ytterligare typer debiteras 15 000 SEK exkl. moms per pumptyp.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny värmepumpstyp som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 30 000 SEK exkl. moms per pumptyp.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  Avgifter fr.o.m. 2018-01-01, till 2018-12-31

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 28 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskningen av en värmepumps-typ (luft-luft, luft-vatten, vatten-vatten etc.). För granskning av ytterligare typer, debiteras 28 000 SEK exkl. moms per pumptyp.
  Omprövningsavgift *) 14 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av en värmepumpstyp. För granskning av ytterligare typer debiteras 14 000 SEK exkl. moms per pumptyp.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av licensens omsättning i Norden exkl. moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden 100 000 EUR per år exkl. moms
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidgningen avser granskning av ny värmepumpstyp som sedan tidigare inte ingår i licensen debiteras 28 000 SEK exkl. moms per pumptyp.

  Övriga ärenden debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 14 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 14 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa 24 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta värmepumpar

  3.4 ⇛ 3.5: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 5 månader. Den nya versionen, 3.5, är giltgig t.o.m. den 31 mars 2021.

  3.3 ⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 19 månader. Den nya versionen, 3.4, är giltgig t.o.m. den 31 oktober 2020.

  3.2 ⇛ 3.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen, 3.3, är giltgig t.o.m. den 31 mars 2019.

  3.1 ⇛ 3.2: Justering av krav

  • Plast- och gummidelar med vikt < 25 gram är undantagna från krav K1 Beskrivning av tillverkningsprocess och material, K6 Flamskyddsmedel i plast och gummidelar och K7 Ftalater i plast och gummidelar.
  • Kontaktpasta bestående av zinkoxid klassificerat som miljöfarlig med H410 är undantaget från krav K2 Klassificering av kemiska produkter.
  • Krav K25, marknadsföring, har tagits bort.

  Den nya versionen 3.2 är giltig t.o.m den 31 mars 2017.

  3.0 ⇛ 3.1: Justering av krav

  I K6 (om flamskyddsmedel i plast och gummidelar) har justerats så det tydligare framgår att mönsterkort/kretskort är undantagna förbudet om tillsats av TBBP-A. Den nya versionen, 3.1, är giltig t.o.m 31 mars 2017.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsvägledning och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsvägledning Värmepumpar

  I vägledningen finns nyttiga länkar till såväl den ansökningsblankett du ska använda som till kriterier och avgifter.

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsvägledning
  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för mer information

 • Lukas Sjölén Affärsområdeschef Energi, Elektronik, Textil-& träbaserade produkter m.m. +46 (0)8 55 55 24 53 lukas.sjolén@svanen.se