English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Utemöbler, lek- och parkutrustning 073

Utemöbler, lek- och parkutrustning 073

Produktgruppen inkluderar utemöbler, redskap för lek och sport samt parkutrustning, t.ex. bord, stolar, bänkar, klätterställningar, gungor, lekstugor, sandlådor och rutschbanor, permanent installerad tränings- och parkourutrustning samt staket, spaljéer, avfallsbehållare, flaggstänger, cykelställ och skjul.

Specifika byggprodukter, leksaker och inomhusmöbler kan också Svanenmärkas – men enligt andra kriterier. Utemöbler med textil- eller stoppningsmaterial, fallytor, konstgjorda gräsmattor, badbryggor och terrasser kan dock inte Svanenmärkas.

Kraven är omfattande vad gäller ingående material och kemikalier och främjar en cirkulär ekonomi genom produktgarantier och möjlighet till materialåtervinning.

Kraven inkluderar:

 • Användning av ved från hållbart förvaltade skogar, t.ex. krav på spårbarhet och minst 70% certifierade träråvaror.
 • Användning av en hög andel återvunnen plast eller plast från förnybara råvaror samt en hög andel återvunnen metall eller metall tillverkad med lägre klimatavtryck.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i olika produktionsstadier. Bland annat. strikta krav för användning av ämnen som är cancerframkallande, reproduktionstoxiska eller kan skada genetiskt material, samt ett förbud mot halogenerade flamskyddsmedel, fluorider och nanopartiklar.
 • Begränsningar av formaldehydinnehåll och utsläpp av relevanta kemikalier och material som lim och träbaserade skivor.
 • Begränsningar av VOC-innehåll i ytbehandlingar.
 • Krav på träets hållbarhet.
 • Garanti, tillgänglighet av reservdelar och cirkulär design.
 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

  Observera att du kan behöva kontakta dina leverantörer och be dem att deklarera artiklar som ingår i din produkt. Led dem till fliken "För leverantörer" nedan.

   

  Begär inloggning                                             Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 076 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 076 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 389 EUR.
  4–8 timmar 778 EUR.
  8 eller fler timmar 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

  Gäller från den 1 januari 2021 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 000 EUR.
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 500 EUR.

  Årlig licensavgift

  Licensavgiften för de Svanenmärkta produkterna är baserad på deras omsättning i Norden Avgiften är 0,3 % av produkternas omsättning i Norden upp till 30 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av produkternas omsättning i Norden för den del som överstiger 30 miljoner EUR.
  Minimiavgift i Norden 2 000 EUR per år.
  Fast avgift som tillkommer vid omsättning utanför Norden 2 000 EUR per år vid en omsättning över 300 000 EUR.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Fast avgift som debiteras efter hur lång tid arbetet tar.

  Upp till 4 timmar 375 EUR.
  4–8 timmar 750 EUR.
  8 eller fler timmar 1 500 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 500 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 500 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 000 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

  När både företaget som ansöker och produktionsstället är mikroföretag, reduceras ansökningsavgiften med 50 %. Ett mikroföretag definieras här som ett företag med färre än 10 anställda där omsättningen (av både miljömärkta och icke-miljömärkta produkter) understiger 2 miljoner EUR.

   

 • Genom att registrera och deklarera ditt företags komponenter i vår Supply Chain Declaration Portal hjälper du dina kunder när de ansöker om Svanenlicens.

  Med komponenter menar vi alla typer av produkter och material, exempelvis kemikalier, laminat, glas eller textilier.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta utemöbler, lek- och parkutrustning

  4.3 ⇛ 4.4: Justering av krav

  Justering av krav O30 där ett undantag för melamin infördes.

  Den nya versionen heter 4.4 och är giltig till den 31 december 2025.

  4.2 ⇛ 4.3: Justering av krav

  Krav O15: Användning av certifieringen Bonsucro tillkom.

  Krav O28 och O29: Undantag för melamin och 2-etylhexansyra i träskyddsmedel med pH-värde 9,5 eller högre tillkom. I samma krav har undantaget för biociden propikonazol strukits.

  Därtill gjordes en justering av kraven till produktion av stål och aluminum avseende spårbarhet som nu kan verifieras med massbalans eller av större leverantörer.

  Den nya versionen heter 4.3 och är giltig till den 31 december 2025.

  4.1 ⇛ 4.2: Justering av krav

  Krav O7 där standard CEN/TS 15083-1 har ersatts av EN 113-2. I krav O29 är undantag for trimetylolpropan (TMP) förlängt till 31 maj 2023. Den nya versionen heter 4.2.

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  Krav O30 Övriga förbjudna ämnen i kemiska produkter har justerats beträffande substanser som finns på List II av EU-medlemslandinitiativen "Endocrine Disruptor Lists". Den nya versionen heter 4.1.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljömärkningsnämnden har fastställt en ny generation kriterier för Utemöbler, lek- och parkutrustning. Den nya generationen, 4.0, är giltig t.o.m. den 31 december 2025.

  3.15⇛ 3.16: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen heter  3.16 och är giltig t.o.m. 30 juni 2023.

  3.14⇛ 3.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.15, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  3.13⇛ 3.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.14, är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  3.12⇛ 3.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.13, är giltig t.o.m. 31 decembers 2021.

  3.11⇛ 3.12: Justering av krav

  Krav K36 Återvunnen plast har justerats. Den nya versionen heter 3.12.

  3.10⇛ 3.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Samtidigt har krav O39 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 3.11, är giltig t.o.m. 31 mars 2021.

  3.9⇛ 3.10: Justering av krav

  Nordisk Miljömärknings skogskrav har införts i kriterierna som ett alternativ till kravuppfyllelse. Den nya versionen heter 3.10.

  3.8⇛ 3.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen 3.9 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  3.7⇛ 3.8: Justering av krav

  Ett undantag för upp till 0,05 vikt-procent av Bronopol har införts i krav K21. Den nya versionen är giltig t.o.m den 31 mars 2019.

  3.6⇛ 3.7: Utvidgning av produktgruppen och nytt namn

  Produktgruppen har utvidgats till att även omfatta fasta utomhusinstallationer, t.ex. möbler och annat för offentligt bruk som permanent står utomhus.

  Den nya versionen 3.8, är giltig t.o.m den 31 mars 2019.

  3.5⇛ 3.6: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  • Det har beslutats att närmare specificera att kraven också omfattar märkning av verktygsbodar, busskurer och cykelförråd men också att kompositmaterial inte omfattas av kraven.
  • Produktgruppen kommer att utvidgas med krav även för HPL-skivor när dessa är godkända enligt version 6 av kriterierna för byggskivor vilket beräknas ske i februari 2015.
  • Krav K43 som berör marknadsföring har tagits bort.

  Kriterierna har förlängts med två år. Den nya versionen, 3.6, är giltig t.o.m den 31 mars 2019.

  3.4⇛ 3.5: Justering av krav

  En förtydling av krav K19 har gjorts så det tydligare framgår att kravet endast omfattar konservering av trä med biocider eller tungmetaller.

  3.3⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna för Svanenmärkta utemöbler och lekredskap har förlängts. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m 31 mars 2017.

  3.2⇛ 3.3: Justering av krav

  K23: Angående krav på återvunnen metall i Svanenmärkta möbler.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information