English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Utemöbler, lek- och parkutrustning 073

Produktgruppen inkluderar utemöbler, redskap för lek och sport samt parkutrustning, t.ex. bord, stolar, bänkar, klätterställningar, gungor, lekstugor, sandlådor och rutschbanor, permanent installerad tränings- och parkourutrustning samt staket, spaljéer, avfallsbehållare, flaggstänger, cykelställ och skjul.

Specifika byggprodukter, leksaker och inomhusmöbler kan också Svanenmärkas – men enligt andra kriterier. Utemöbler med textil- eller stoppningsmaterial, fallytor, konstgjorda gräsmattor, badbryggor och terrasser kan dock inte Svanenmärkas.

Kraven är omfattande vad gäller ingående material och kemikalier och främjar en cirkulär ekonomi genom produktgarantier och möjlighet till materialåtervinning.

Kraven inkluderar:

 • Användning av ved från hållbart förvaltade skogar, t.ex. krav på spårbarhet och minst 70% certifierade träråvaror.
 • Användning av en hög andel återvunnen plast eller plast från förnybara råvaror samt en hög andel återvunnen metall eller metall tillverkad med lägre klimatavtryck.
 • Miljö- och hälsoegenskaper hos kemikalier som används i olika produktionsstadier. Bland annat. strikta krav för användning av ämnen som är cancerframkallande, reproduktionstoxiska eller kan skada genetiskt material, samt ett förbud mot halogenerade flamskyddsmedel, fluorider och nanopartiklar.
 • Begränsningar av formaldehydinnehåll och utsläpp av relevanta kemikalier och material som lim och träbaserade skivor.
 • Begränsningar av VOC-innehåll i ytbehandlingar.
 • Krav på träets hållbarhet.
 • Garanti, tillgänglighet av reservdelar och cirkulär design.
 • Avgifter gällande från den 1 januari 2021

  Ansökningsavgift

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms.

  Årlig licensavgift

  Årlig nordisk licensavgift**) 0,3 % av omsättningen + moms
  från 0 – 30 miljoner EUR
  0,05 % av omsättningen + moms
  > 30 miljoner EUR
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkta utemöbler, lek- och parkutrustning

  4.0 ⇛ 4.1: Justering av krav

  Krav O30 Övriga förbjudna ämnen i kemiska produkter har justerats beträffande substanser som finns på List II av EU-medlemslandinitiativen "Endocrine Disruptor Lists". Den nya versionen heter 4.1.

  4.0: Ny kriteriegeneration

  Nordiska Miljömärkningsnämnden har fastställt en ny generation kriterier för Utemöbler, lek- och parkutrustning. Den nya generationen, 4.0, är giltig t.o.m. den 31 december 2025.

  3.14⇛ 3.15: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.15, är giltig t.o.m. 31 december 2022.

  3.13⇛ 3.14: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.14, är giltig t.o.m. 30 juni 2022.

  3.12⇛ 3.13: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 6 månader. Den nya versionen, 3.13, är giltig t.o.m. 31 decembers 2021.

  3.11⇛ 3.12: Justering av krav

  Krav K36 Återvunnen plast har justerats. Den nya versionen heter 3.12.

  3.10⇛ 3.11: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts med 12 månader. Samtidigt har krav O39 Retursystem tagits bort. Den nya versionen, 3.11, är giltig t.o.m. 31 mars 2021.

  3.9⇛ 3.10: Justering av krav

  Nordisk Miljömärknings skogskrav har införts i kriterierna som ett alternativ till kravuppfyllelse. Den nya versionen heter 3.10.

  3.8⇛ 3.9: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriteriernas giltighetstid har förlängts. Den nya versionen 3.9 är giltig t.o.m. 31 mars 2020.

  3.7⇛ 3.8: Justering av krav

  Ett undantag för upp till 0,05 vikt-procent av Bronopol har införts i krav K21. Den nya versionen är giltig t.o.m den 31 mars 2019.

  3.6⇛ 3.7: Utvidgning av produktgruppen och nytt namn

  Produktgruppen har utvidgats till att även omfatta fasta utomhusinstallationer, t.ex. möbler och annat för offentligt bruk som permanent står utomhus.

  Den nya versionen 3.8, är giltig t.o.m den 31 mars 2019.

  3.5⇛ 3.6: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  • Det har beslutats att närmare specificera att kraven också omfattar märkning av verktygsbodar, busskurer och cykelförråd men också att kompositmaterial inte omfattas av kraven.
  • Produktgruppen kommer att utvidgas med krav även för HPL-skivor när dessa är godkända enligt version 6 av kriterierna för byggskivor vilket beräknas ske i februari 2015.
  • Krav K43 som berör marknadsföring har tagits bort.

  Kriterierna har förlängts med två år. Den nya versionen, 3.6, är giltig t.o.m den 31 mars 2019.

  3.4⇛ 3.5: Justering av krav

  En förtydling av krav K19 har gjorts så det tydligare framgår att kravet endast omfattar konservering av trä med biocider eller tungmetaller.

  3.3⇛ 3.4: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna för Svanenmärkta utemöbler och lekredskap har förlängts. Den nya versionen, 3.4, är giltig t.o.m 31 mars 2017.

  3.2⇛ 3.3: Justering av krav

  K23: Angående krav på återvunnen metall i Svanenmärkta möbler.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ni ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller de krav som ställs, görs på The Nordic Ecolabelling Portal. När er ansökan har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Gå till The Nordic Ecolabelling Portal och starta er ansökan! Är det första gången ni ansöker måste ni kontakta portal@svanen.se för att få inloggningsuppgifter till portalen.

  Börja med att gå igenom de krav och de avgifter som gäller för din produktgrupp, se ovan.

  I några specialfall måste du använda vår ansökningsblankett, till exempel om det är två olika företag som ska vara licensinnehavare respektive tillverkare eller om du vill säga upp en licens. Ta kontakt med din rådgivare i sådana fall. Ansökningsblankett för Utemöbler och lekredskap.

  Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

  Lycka till med din ansökan!

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information